PmWiki | Jurnal / 30
Lastaj ŝanĝoj - Serĉi:

30

 

projekto

 

*posta_Mundi, fraz #30

Esperanto:
Shi naskighis en bela urbeto ne tro for de chi tie,
sed kreskis en chi tiu forgesita vilagheto.

Ido:
El naskis en bela urbeto ne tro fore de hike,
ma el kreskis en ica obliviata vilajeto.

Interlingua:
Illa nasceva in un belle parve urbe non troppo longe de hic,
ma illa cresceva in iste parve village oblidate.

Occidental/Interlingue:
Ella nascet in un bell micri cité ne tro lontan de ci,
ma ella adultijat in ti ci obliviat village.

Novial:
La naskad in un bel urbete non tro fernim fro hir,
ma la kreskad in dis oblivet vilajete.

Idiom Neutral:
Ila naskav in urbet bel no tro distant da siloke,
ma ila kreskav in ist vilajet oblivied.

Sibelingua:
El naskav in bela urbete, ne tro diste de hike,
ma kreskav in ista obliviata vilajete.

Sambahsa:
Ia gnahsit in un bell smulk urb ne pior dalg hetos,
bet crohsc in tod myohrst villar.

LdP:
Ela janmi-te in jamile urba-ki bu gro dalem fon hir,
bat ela kresi-te in sey fogeti-ney vilaja-ki.

ARIEL:
Ila naseva in un bel urbete non tropo lonje de hic,
Ma ila creseva in iste vilajete oblidate.

Paqatyl:
Yle eina kavnai serkai lyn sunter,
mes yle eina has antmientianty lyniol tultesker.

Omnial:
Ilin naskit en bele urbete ne multe lontane de istie,
sed kreskit en iste amnesed vilete.

Intal:
El nasked in un bel urbete non tro fern de hir,
ma el kresked in ti hir obliviat vilajete.

Populido:
El naskab en bel urbet no tro for den ci,
ma kreskab en ti ci oblidat vilajet.

Partaka, Olivier cafaristeir, Philippe Cousson, Rosto, James Chandler, Thomas, Osmund Aukland, Dorothea, JerryM, Carlos Solís, elendito Josep B.

 

Anteparol
aŭtor: ...
ling: ...

...

...

 

*Ila Profeto. La departo (I)
da Khalil Jibran
tradukuro a Ido da Partaka

*

E la sun-kusho esis arivinta.

Ed Almitra, la sibilo, dicis:

Ica dio ed ica loko benedikesez, same kam tua spirito, qua 'parlabas' a ni.

E lu respondis:

Ka me esis, ta qua 'parlis'? Ka me ne esis anke audanto?

* * *

Pose, lu decensis de la skalo-gradi dil templo, e la tota populo sequis lu. E lu arivis en sua navo, e haltis sur ol.

Ed ankor-foye regardante l' populani, lu dicis laute:

Populo di Orfalis! La vento men imperas *adear vi.

Quankam min multe rapide kam la vento, me devas departar.

Ni, vagadanti, qui serchas omna-tempe l' voyo maxim solitara, startas nula dio' ibe, ube ni finabas l'antea dio; e nul jornesko renkontras ni' ibe, ube l' sun-kusho *adeis ni.

Mem dum ke l' tero restas dormanta, ni esas voyajanta.

Ni ya esas la semini dil planto ferma pri lua skopo; ed esas lor nia maturesko, e lor la kontentigo di nia kordio, kande ni lansesas al aero, e ni dis-semesas.

 

Redakti - Historio - Printi - Lastaj ŝanĝoj - Serĉi
Laste modifita je 2018-02-10 10:17