Poemeto da Emily Dickinson (2)

Me nultempe vidis stepo,

me nultempe vidis la maro,

ma, me savas quale esas l’eriki

e to quon mustas esar ula ondo.

Me nultempe parolis kun Deo,

me nultempe vidis la Cielo,

ma, me konocas la loko

quale se me havus mapo di lu.