L’ALTERNATIVA UNIVERSI

Multa ciencisti hodie opinionas ke existas la posibleso di alternativ universi. Ica universi tre similesas la nia, ma havas diferi. Onu supozas ke esas universo ube Napoléon ne desvinkis en Waterloo, altra ube Hitler esis la vinkinto dil duesma mondo-milito e.t.p. Forsan existas posiblesi por transirar de universo ad altra e mem, kelkafoye, senvole tala transirado eventas. Yen kurta naraco pensiganta.

 « Dum 1954, sedicio eventis en Japonia tante violentoza, ke la reprezentanto personala dil Usa-prezidanto ne povis desembarkar en Japonia, nome la Japoniana guvernerio konfesis ke lu ne esas apta certigar ilua sekureso. Pro ke la Japoniana guvernistaro volis pruvar ke ica sedicio esas la rezultajo dil agado da stranjera agiteri, lu verifikigis la pasporti di omna exterlandani rezidanta en Japonia. Onu trovis en hotelo homo qua posedis pasporto semblante nereprochebla sen skrapuro e sen risurskribo. La fotografuro esis exakta sam kam la fingrala traci. Existis nur un problemo, ma giganta, nome la pasporto livresis da la lando Tuared, qua ne existas sur l’areo di nia terala globo.

Onu questionis ica homo. Segun il, Tuared extensesas, sur nia mapo, de Mauritania til Sudan per inkluzar oli same kam granda parto de Aljeria. Lo esas en Tuared ke organizesas la vera Araba Legiono, liberigonta ye opresado omna Araba populi. Il venis en Japonia por komprar armi. Indignigita, ke onu audacez dubitar pri la existo di ilua lando, il parolis publike al jurnalaro, pos ito omna jurnalisti kuris al Atlasi e plu tarda al telegrafili. Onu telegrafis ad UN/ONU al Araba ligo, ad UNESCO, ad omna loki, vane, nam nulu audabis parolar pri Tuared. Ol ne esis plu absurda kam irg altra Afrikana stato, ma ol ne existis. Omnakaze, ne sur ica planeto.

Ante inkluzesar en Japoniana dementerio, la sendato di Tuared su interviuvigis, aparte dal semanala jurnalaro Angla. Il tote ne intelektis pro quo nulu kredis ilu. Ye exameno, la pasporto pruvesis tote normala. Olu redaktesis en Araba linguo. La nura problemo esis ke la lando qua livris ol ne existas !

Ica homulo periodale questionita dal jurnalistaro persistis dicar lo sama.»

 

[Segun extrakturo de la libro LE MATIN DES MAGICIENS (LA MATINO DIL


MAGIISTI) redaktita da Jacques Bergier.]

 

 

(Ek Kuriero Internaciona n° 4/2011)