Hector Hodler – la vivo por Esperanto

Ĉi-jare en la rubriko “Nia trezoro” de la revuo “La Ondo de Esperanto” estas prezentataj dek elstaraj gvidantoj de la Esperanto-movado. Post la artikoloj pri Zamenhof, de Beaufront, Bourlet kaj Sebert, en la junia kajero de “La Ondo de Esperanto” aperis artikolo de Aleksander Korĵenkov pri Hector Hodler, la ĉefa iniciatoro de la fondo de UEA
http://sezonoj.ru/2015/06/trezoro-5/

Ĉi tiun artikolon suplementas la artikolo “Super”, kiun Hodler aperigis antaŭ 100 jaroj en la unua milit-tempa numero de la revuo “Esperanto”
http://sezonoj.ru/2015/06/hodler/

En la jam presita julia “Ondo” kadre de “Nia trezoro” estas publikigita artikolo pri Edmond Privat.

“La Ondo de Esperanto” estas abonebla kontraŭ 42 eŭroj por la tuta jaro. La elektronika versio (pdf) kostas nur 15 eŭrojn:
http://esperanto-ondo.ru/Lo-abon.htm