Le fluvio de passion

Un cascada ardente nos tira
al basso del fluvio de passion
Le torrentes nos massa la
ubi nostre suspiro habita
Nos nos retene
tanto firmemente
Nos respira in le mesme rhythmo
tanto celeremente
Nos cade in un cataracta
Clama e crita, creante echos inter le roccas
Subito nos nos amara in molle aquas fumante
ubi attende le reposo del satisfaction