TEJO plu disdonos kondomojn

La komitato de TEJO dum sia jarŝanĝa kunveno en Germanio decidis, ke estraranoj de la asocio dum junularaj renkontiĝoj disdonu al ĉiuj TEJO-membroj “kondomojn en diversaj mezuroj kaj tipoj, kun slogano ‘TEJO protektas vin’”.

Kiam la decido iĝis pli vaste konata, ĝi kaŭzis iom da konsterno kaj protestoj inter la membraro, kaj oni iniciatis retan voĉdonadon por nuligi aŭ ŝanĝi la decidon. Tamen, laŭ raporto ĵus aperinta en la komitata listo, la kontraŭkondomuloj ne sukcesis mobilizi siajn subtenantojn, dum la plej multaj komitatanoj spite multajn memorigojn tute ignoris la retan voĉdonadon.

La proponon nuligi la komitatan kunsidon pri kondomoj subtenis nur 6 komitatanoj. 11 komitatanoj kontraŭis la nuligon, dum 48 pliaj komitatanoj neniel reagis. Alia propono en la reta voĉdonado estis, ke kondomoj ja estus disdonitaj al TEJO-anoj, sed nur se tio estas finance profita aŭ almenaŭ ne monperda. Tiun proponon subtenis 11 komitatanoj, kontraŭis 5, kaj sin detenis 2. Denove 48 komitatanoj tute ne reagis.

En la voĉdonoj partoprenis do respektive 17 kaj 18 komitatanoj, kio egalas 35,4% kaj 37,5% de la tuta komitato. Por ke la voĉdonoj estu validaj devus voĉdoni almenaŭ 24 komitatanoj, informis la prezidanto de TEJO, Łukasz Żebrowski, post la voĉdonado. Tio signifas, ke la pli frua decido plu validas, kaj la estraranoj de TEJO devos dum venontaj junularaj renkontiĝoj aktive disdoni al membroj de la asocio kondomojn kun la teksto “TEJO vin protektas”.

Intertempe Libera Folio akiris informojn pri la nepublikaj diskutoj kiuj antaŭis la kondoman decidon. Laŭ sekreta estrara protokolo, TEJO jam antaŭ pli ol jaro decidis mendi la verdstelajn kondomojn en Krimeo, kaj oni diskutis planojn disdoni provliveron dum la junulara aranĝo Aroma Jalto.

Post la rusia anekso de Krimeo retaj transpagoj tien malebliĝis, kaj krome la aktivuloj de Germana Esperanto-Junularo, kiuj prizorgis la kontakton kun la fabrikantoj, ekhavis problemojn pro la rusia leĝo kontraŭ geja propagando. La GEJ-aktivuloj tamen jam trovis du novajn eblajn liverantojn, en Usono (Penisilvanio) kaj en Pollando (Kacowice).gh

Diskutinte la prezproponojn, kaj post testado de specimenoj en mallarĝa rondo, la Estraro decidis produktigi kondomojn nur verdajn, krom la slogano “TEJO protektas vin” ankaŭ kun la frazoj “Mil semoj perdiĝas”, “Mi longe penis”, “Post longa traborado”, “Jam teni min ne povas” kaj “Rekta kaj tre difinita”. Specifaj protektiloj por apartaj emoj haveblos kun kvinpinta kapo kaj kun melona gusto.

Opono al la propono venis el diversaj movadaj anguloj. Iom antaŭvideble, aŭdiĝis katolikaj voĉoj, sed protestis ankaŭ tiuj kiuj volus atingi senpagan disdonon ankaŭ de virina kontraŭkoncipilo, kaj anoj de la dissendolisto DENASK, kiuj timas malpliiĝon de denaskuloj. Male, ĝisostuloj kiuj trovas denaskismon kontraŭa al la interna ideo kaj la fundamenta neŭtraleco de Esperanto, aplaŭdis la iniciaton de TEJO.

La punkbando Piĉismo intertempe planas lanĉi sian “Kondomo de Morto”, kun samplaĵoj el papaj frazoj.

Laŭ la leĝo de Tonyo, enmiksiĝis lingvaj debateroj. Renato Corsetti trovis la ĉefan problemon de la ideo en la nefundamenta vorto “kondomo”. Laŭ li devus sufiĉi “naskigilingo”. Tim Morley tiam avertis ke ligi la vortojn “Esperanto” kaj “lingo” povas havi negativan efikon en anglalingvujoj.