Vetuste tortuca gigantesc

Nos vacilla sur le dorso 
del tortuca gigantesc
In distantia nos audi 
su respiration anhelante
lentemente illo voga 
al oceano primordial
Nos caressa su vetuste concha
Ibi nos trova cosas inexpectate
pro le quales nos manca parolas
e que nos non sape como usar
Ubi illo nos porta? 
Le viage ancora es longe
In distantia nos vide 
incognite animales marin
Illos nata via
Nos nos addormira et eveliara
e postea de novo addormira
ma le tortuca nunquam dormi