Estraro de UEA tuj decidos pri redaktoro

Unu el la anoncitaj prioritatoj de la nuna estraro de UEA estas renovigo de la retejo kaj revuo de la asocio. En oktobro 2013 kiel nova redaktoro de la revuo Esperanto estis elektita la tiam 57-jara brazilano Fabrício Valle.

Tamen la estraro ne tute kontentis pri lia laboro, kaj en septembro 2014 la prezidanto de UEA, Mark Fettes, en la komitata diskutejo anoncis, ke la kontrato ne estos longigita por plena jaro.

– La Estraro, kvankam ĝi ne postulas perfektecon, tamen ne estas plene kontenta pri kelkaj gravaj aspektoj de la revuo, interalie la postprovlega korektado de lingvaj kaj tajperaroj, la ĵurnalisma traktado de movade gravaj temoj, kaj la komunikado de klara, informita, kaj inspira bildo pri la strategia evoluo de UEA. Aliflanke la Estraro konscias pri la volo de la redaktoro plibonigi tiujn flankojn de sia laboro, kaj volas doni al li pli da ŝancoj tion realigi.

Anstataŭ longigo de la kontrakto por plena jaro, oni tial decidis doni al Fabrício Valle kontrakton nur por la unuaj sep numeroj de 2015.

– Ĝis la fino de marto 2015 la Estraro pritaksos la progreson de la redaktado sur la menciitaj kampoj, kaj surbaze de tio decidos pri la sekvaj paŝoj, klarigis Mark Fettes tiam.

Laŭ informoj en la komitata listo, la nombro de abonantoj de la revuo plu falis dum la unua jaro de la redaktoreco de Valle. Malgraŭ la sufiĉe drastaj grafikaj kaj redaktaj ŝanĝoj enkondukitaj de la nova redaktoro, ne realiĝis la esperoj pri pozitiva turno de la longtempa falanta tendenco. Ankaŭ ne restantaj abonantoj ne ŝajnas plene kontenti pri la revuo.

Male, ekzemple en kaosa kunveno de la legantoj de la revuo Esperanto en la UK en Bonaero precipe pli aĝaj membroj plendis pri la nova grafiko, kiu faris la revuon malpli facile legbla pro la abunda uzo de koloraj tekstofonoj kaj malpli grandaj literoj. La enhavo estis ofte kritikata pro neseriozeco, kaj lastatempe la revuo krome foje aperis kun malfruo.

Iom lastmomente, la 15-an de marto, la estraro komencis enketi inter hazarde elektitaj legantoj, kion ili opinias pri la nuna enhavo de la revuo, kian enhavon ili deziras vidi en ĝi, kaj kiamaniere la revuo pliboniĝis aŭ mapliboniĝis dum la redaktora periodo de Valle.

Pri la sorto de la redaktora kontrakto en la Facebook-paĝo de UEA scivolis  Francisco Javier Moleón, iama oficisto de UEA:

– Laŭ mia scio (kaj laŭ jena mesaĝo de la Prezidanto) la Estraro de UEA devus decidi ĝis fino de marto, t.e. post apenaŭ unu semajno, kio okazos pri la revuo Esperanto kaj ties redaktoro-redaktado: “Ĝis la fino de marto 2015 la Estraro pritaksos la progreson de la redaktado [...] kaj surbaze de tio decidos pri la sekvaj paŝoj”. Ĉu la sekvaj paŝoj estas jam deciditaj? Ĉu la Estraro emas pori aŭ malpori la pluigon de la redakt(or)o-linio? Mi devas agnoski, ke mi ne multe sekvas la revuon lastatempe. Kaj tio okazas ne nepre pro pigreco miaflanka sed pro tio, ke ĝi ne sukcesas veki mian intereson.

Ĝis nun la demando almenaŭ tiuloke ne ricevis respondon, do Libera Folio turnis sin rekte al Mark Fettes por ekscii, kiel statas la afero. Jen kion li respondis:

– Ne okazis ankoraŭ formala decido, kvankam la estraro diskutis la demandon en sia lasta kunsido. Kompreneble, se ni ne renovigus la kontrakton, ni devus tuj ekserĉi novan redaktoron, por eklabori ekde la UK. Ni baldaŭ decidos.