PROVINS URBO MEZEPOKAL STIMULATA PER LA TURISMO

 Introdukto: Provins esas urbeto ye 100 km de Paris, cirkume. Ol esas famoza pro

ke ol esis tre richa urbo dum la Mezepoko (XIIma e XIIIma yarcenti), nam ol esis
lore posedajo dil Komti di Champania e povis prosperar danke la komercala
aktiveso dil tre famoza, tatempe, ferii di Champania. Lo remarkinda che ica urbo
esas ke ol restis en preske netushita stando di richa mezepokal urbo. De longa
tempo la turisti interesesas pri ol. La nova statuto grantita ad ol da UNESCO igas
ol mem plu famoza, ma atraktas tro multa turisti venanta de la tota mondo. Me
ipsa intencas sejornar ibe dum kelka dii, e me esperas ke la suba artiklo ne
instigos la Idisti voyajar a Provins, nam me deziras ke esez ankore plaso en la
hoteli di ca urbo, e ke la adepti di nia Linguo Internaciona ne irez tro amasale
adibe.

Venis a Provins kinacent mil viziteri meznombre ante 2001 ; li nun esas un milion. Per recevar dal Unesco, dum decembro 2001, la deziregata statuto di mondala

Patrimonio di la homaro, Provins, en la departmento Seine-et- Marne, eniris la
kategorio dil eminentaji dil Franca turismo. La urbo cirkondata da impoziva remparo-cirkuito fortifikata erektita dum la XIIIma yarcento dal komti di Champania vekis
brutale de lua dormeto por arogar a su la moyeni riyuneskar. Ita nova yuneso
mezuresas per centi de metri ek restaurata rempari. La ankore necesa du lasta
periodi de labori reprezentanta la spenso ye 2,6 milion euri (pekuniizita
dal Stato, dal regiono e dal departmento) vidigas precipue militala verki unesmaranga : la porto Santa-Ioannes, la pordo di Jouy, la turmo dil porki e la krenelizita muregi, qui juntas oli, furnisas interesantega leciono pri historio e pri militala  arkitekturo a la vizitanti. Jacques Moulin, arkitekto pri historiala Monumenti, qua guidas ica restauro-labori, inspiresas dal anciena graburi di ca urbo, por impozar  vidajo tote nekonocata dil fortifikuri : restitucar a la muregi lia frami, lia tektaro, lia arkisteyi same kam la totajo del imperanta defenso-parti destruktit per yarcenti de relativa indiferenteso. Oportas anke adjuntar ad ico la restauro dil
monakeyo di la benediktani e la kreo en balda futuro di «muzeografio» pri la mil
historio-yari dil kirko Santa-Ayoul en la basa urbo-parto.

Segun Jean-François Robin, direktero dil turismo-servo, ita evoluciono modifikas la koncepto quan onu havas pri ca urbo : «Olim Provins esis simpla promeneyo trairata ye la sundio, nun ol divenis kulturala skopa loko tre serioze egardata. De nun on
venas ad-hike porsejornar dum plura dii e nia ofro por acepto mustis evolucionar. Ultre la magiale impresanta vido dil rempari e la rikonstituco dil turniri, ni
propozas anke konfera viziti por plu postulema turisti qui volas deskovrar profunde la komplexeso dil Mezepoko. Provins obtenis lua statuto dal Unesco ne nur pro lua fablatra patrimonio militala e lua 58 historiala monumenti, ma precipue pro lua urbala organizo kom komercanta urbo lor l’epoko dil granda ferii di Champania qui atraktis omna importanta komercisti di Europa».

Kom konsequo dil rezolvo dal Unesco la tota mondo interesesas pri Provins. La

Japoniana televizional kanalo NHK konsakris recente lua kulturala turismo-emiso
ad ica Franciliana urbeto. La jemeligo di Provins kun la urbo Ping-Yao, bankala loko
mezepokal vicina a Beijing (Pekino) ed agnoskata dal Unesco kom granda komercanta urbo di la homaro, produktas la veno da unesma vizitanti Chiniana, dum ke
partenereso kun Siena, en Italia, rimemorigas dal Toskani ke lia ancestri ja venis komercar che la komti di Champania. Mem Disneyland-Paris, fortreso dil
franciliana turismo, propozas exkurso a Provins, por kompletigar lua kulturala ofro a la vizitanti qui deziras havar la juo vidar ulo autentika e qui venas de la tota mondo.

 

Artiklo da Jean-François Caltot publikigita en la jurnalo LE MONDE Turismoservo

di Provins, tel :01 64 60 26 26 www.provins.net