LETRO DIL VATIKANO POR LA IDISTI

      
Vatikano, ye la 4ma di septembro 2006.

 Tre estimata sioro Martignon,

 

La Statala sekretarieyo di la Santa Sideyo konfirmas la
recevo di vua atencinda letro redaktita ye la 25ma di Julio
cayare, per qua vu informis la Santa Patro pri la devolopo
dil artificala linguo IDO e vua prego por apogo di ca
projeto.
Me komisesas por dankar vu pro ica expreso di alta estimo a la Sucedanto
di Petrus e a lua universala pastorala servo. Koncerne vua demando por
partopreno a la linguala projeto quan vu koncize deskriptis, me informas vu
ke motive di la grandanombra taski dil universala Eklezio e di la limizita
moyeni di la Santa Sideyo desfortunoze ne existas carelate konkreta posiblesi.
Ma me darfas asertar a vu ke la Santa Sideyo observas atencoze interesanta
linguala developadi. Forsan vu povus en vua ekleziala e sociala medio trovar
privata od institucala apogo a vua projeto.

Lua Santeso Papo Benediktus XVI inkluzas vu en lua pregi e pregas Deo por

vu en la skopo obtenar lua konstanta protekto e lua abundanta benediko.

 

Kun maxim bona deziri ed amikala saluti, Sinioro Gabriel Caccia