LA DIABLO DI INTERLINGUA

Me interesesas pri Interlingua ne nur pro ke ta linguo esas bela ed havas aspekto natural, ma anke pro la fakto ke la Ido-movemento standas male e ke on povas previdar ke kin yari –od admaxime dek yari- pos nun, ol desaparos pro la inerteso di lua adepti e pro la indijo de lernili e valida literaturo en korekta linguo e bona stilo. Do, me lernas seriozamente Interlingua e me ja sendis mesaji a kelka FB-i en Interlingua. Precipue, me sendis mesajo al FB di Barbara Rubinstein pro ke lua achento e voco en Interlingua similesas astonante ad olta di amikino di mea matro qua esis parolantino dil sud-Franca dialekto. Kande me skribas sud-Franca dialekto, me pensas pri la Franca parolata kun sudala (od Ocitana) achento. Barbara Rubinstein esis felica pro ta aserto quan on povas konsiderar kom laudo. Yes, ma pose venis mesajo da la diablo di Interlingua, nome Paolo E. Castellina qua esis certa ke me aludis la linguo Ocitana e qua atakis « la Franca imperialismo » konquestinta Ocitania e qua reduktis a la stando di dialekti omna lingui qui ne esas la oficala Franca. Me esis furioza, nam me ne intencis ke on facez proceso a mea lando pro parolir pri ula dialekto, e co min multe kande parolesas pri despolita e senshama stranjero tote ne koncernata e nesavanta pri la aferi di mea lando. Me replikis ke la koncernata « dialekto » esis la Franca parolata en Ocitania (sud-Francia) e nule la Ocitana (qua fakte esas nun desaparinta idiomo en multa parti di sud-Francia). Me adjuntis ke koncernante la imperialismo, il devus prefere tacar, nam lia ancestri Italiana konquestabis Gallia (nuna Francia) ed impozis lia linguo ibe, olqua desaparigabis la antea dialekti Kelta. E, me adjuntis, forsan nehabile, ke il devus shamar pri co. Lore vice tacar od exkuzar su pri lua audacoza aserti (tante plu ke me esas probanta Interlingua e nule konvikita Interlingua-ano), il atakis me itere per asertar ke il esas favoroza a la nedependo di regioni di Hispania, Francia ed Italia e, prenante oportune la titulo di artiklo en la Ocitana, il adjuntis : »No, me ne shamas ». Quon replikar pri co ? Ma evidentamente la aludita Paolo E. Castellina esas posiblamente bona debatero ma lamentinda diplomacisto. Notinda ke ca bizara Italiano esas pastoro protestanta en Anglia e mariajita kun Anglino. Il havas FB kun lua nomo, ube lu redaktas artikli en la Italiana pri la Biblo e la fido Kristana. Ma la Kristanismo esas por lu nur profesiono e teatrajo, nam ica diablo di Interlingua komplete indijas la vertui Kristana. Lua fotografuro hike vidigas vizajo prefere simpatiinda di benigna viro. Ma ico esas kompleta falsajo, nam il esas hipokrita, aroganta e despolita kerlacho, qua ne timas esar grosiera a nekonocati. Me renuncis divenor Interlingua-ano, e malgre la magra e mikra perspektivi di Ido, me restas en ca movemento, prefere kam relatar a tala nequalifikebla personi.