ULADIE ONU REGRETOS EUROPA

La texto suba esas iraco-klamo da populara diala jurnalo Kuwaitana kontre ti qui

denuncas l’Europana rasismo relate la Mohamedani dum ke li praktikas ol kontre la
stranjeri en sua propra lando.


 

Redaktita da Ahmed Al-Sarah por la

diala jurnalo Al Qabas.

Europa kelkafoye nomizesas la Anciena Kontinento, ma ol duras esar la genitoro dil moderna civilizuro, la centro dil mondala kulturo e l’inkarnaco di la koncienco internaciona. Europa, e precipue westala Europa, pleas la humanismala rolo qua facis lua reputeso ed ol kombatas la sub-developo per apertar grande lua brakii a la mizerozi, a

la molestati ed a la opozanti persequata dal diktatori. Kande olu defensas lua identeso e lua vivomaniero, ni ne yurizesas indignar pri co. Ol nur defensas la demokratio e la individuala liberesi kontre religiala pensado, nome olta dil
islamismo.

Oportas esar yusta e sen prejudiki por komprenar la iraco-reakti dal Europani

opoze a «la homala e kulturala asalto» Mohamedana. Un o du generacioni pos nun, la tota mondo, e la Araba mondo unesmarange, regretos Europa tala quala
ol esabis tillore. Nome olta transformesabos sub la efekto dil Mohamedana

enmigrado. La Europani esas do justa desquieteskar. Ni imaginez ke ni esas en
lia stando : kad en la Gulfo-landi, ni ne desquieteskas pro la influo praktikata dal
Aziana enmigranti ye nia propra vivomanieri ?
La Mohamedista «ghetto»-i proliferas cirkum la grand urbi Europana, la velo
divenis komuna ibe, la «niqab» en ica loki progresas singladie e la moskei atraktas plu multa homi ibe kam la kirki.
Konjekteble esas quaradek-e-kin million Mohamedisti en Europa, to ne esus tre grava se li vere volus divenar parto de la lokala socio. Or multa de li sustenas la principo dil atenti, la honor-krimini ne esas rarajo e la mulieri ofte traktesas da lia familii quaze eli esus ankore en lia origino-lando. Lo esas pavoriganta vidar ke ti qui fugis politikala, militistala o religiala diktatoresi volus transformar Europa ad ulo quo similesus to quon li serchis eskapar.

Ni redaktas ico en la nura skopo protestar kontre la viktimigo qua akompanas la defenso dil yuro dil Mohamedani vivar konforme a lia konvinkesi. Ico esas tante plu

neaceptebla ke ni ipsa, en nia propra landi, ni refuzas a nia minoritati, inkluzite a la Europani, respirar quale li volas e ke ni ne cesas volar impozar a li to quon ni selektis por la sociala vivo.


Segun tradukuro publikigita en la jurnalo COURRIER INTERNATIONAL (KURIERO

INTERNACIONA).