DE MEA DIARIO IDAL

Sundie, ye la 11ma di januaro 2015.

 

Hodie matine me havis surprizo prefere agreabla. Me volis irar a meso, ma ne a Paris por evitar la problemi di cirkulado debata a la turbo asemblita por la socialista manifesto homaje a la viktimi dil recenta agi terorista. Me remarkis ke preske ye la sama tempo kam olta kande me prontis irar por la meso a Paris, me audis en la fervoyala staciono di Savigny-sur-Orge kloshi sonigita por la servo Deal. Do, me rezolvis cafoye irar adibe por probar ka la meso esos decanta

e povos remplasar olta dil tradicionalisti. Komprenende, me intencis en la kazo di absurda liturgio e ledega kantiki livar la kirko. Ma ne esis tale. Esis bela kantiki en la Franca akompanata per muziko di orgeno. La ceremonio esis simpla, ma kun bela kanti – od adminime tote aceptebla – ed ol ne duris dum tro longa tempo. Me havis impreso di plusimpligo (kompare a la meso tradicional) ma sen ledeso o vulgareso. La prediko esis tote decanta, kelkete « politically correct »-a pro la eventi recenta, ma ne tro. Fine pos ita bela meso, me opinionis ke se en omna kirki simila liturgio esabus adoptita, la reformo di Vatikano II ne esabus mala kozo. Me la sacerdoti ibe ne plus esis tre yuna e la religiani grandaparte esis sat evoza ed evoza. La skarsa yuna homi esis precipue nigri, versimile sive Afrikani o Franci venanta de la transmara departmenti. Nihilominus, la kirko esis plena. E, pose, me pensis, ke se la yuna homi ne venis, lo debesas al fakto ke kande onu laboras harde dum la tota semano onu ne esas pronta levar su frue dum la sundio por irar a meso komencanta ye 9 kloki 30. Kande on esas retretinto, onu ne havas tala problemo, nam on havas la tota semano por repozar.

Ito esis la unesma foyo en mea vivo, kande me asistis bela ed aceptebla meso  - qua ne es tradicionalista – pos la reformo di Vatikano II, t.e. depos preske kinadek yari. On sempre povas havar surprizi en onua vivo…

 Koncernante la manifesto di ca dio en Paris, me lektis, hiere, artiklo mencionante ke F. Hollande pruvis esar militestro. Ico ridetis me nam ica vorto esas la exakta tradukuro di “Kriegsherr” atribuata ad Imperiestro Wilhelm II dum la Unesma Mondomilito. Onu savas la sequo ; Wilhelm II desvinkis ed il mortis en exileso. Se nur ico povus esar la fato di F. Hollande !