EKOLOGIO : FUTURA KOQUARTO EN EUROPA

Nederlandana ciencisti entuziasmeskas por la gastronomio fundamentizita sur vermi ed insekti. Li predicas ke ica «karni» esos, en proxima futuro, la preferata ingredienti dil koquistini. Kad ico esas questiono pri inklineso ? Ne vere, prefere pri ideologio. La vermi e la insekti, qui esas richa ye proteini e povra ye lipidi, konstitucas alternativo a la bovo-karno, a la mutono-karno, a la hanyuno-karno, oli esas alternativo plu bona por la sanesala stando e plu egardoza por la medio natural. Kun dek kilogrami de vejetanti, on produktas sis til ok kilogrami de insekti, opoze a nur un kilogramo de karno. Insekti qui

retrojetas nemulta gaso havanta efekto di teplico e di sterko-liquido.

Lor konfero pri ca temo, organizita en l’universitato di Wageningen, la bufeto propozis kremo ye chokolado e ye larvi, Chiniana pasteti ye lokusti, tarteti ye farino-vermi. La posibleso di recepti ne esas limitizita, ed onu imaginas senpene la rafineso di tarteto ye kocineli, la texuro di formikumajo de blati servita kun lua aplastajo de cimi, la dolceso di marinajo de akari sur bazo de melolonti. La kurajoza restoristi audacos propozar menui pri tala temi : dineo por celibi havanta bazo de intestinala vermi, dejuno por depresita personi havanta blati kom precipua disho. La insekti konsumesas konstante en Mexikia, en Afrika ed en Chinia, lore pro quo to ne existas en Europa ? La

Europani havas «mentala impedo», savigas vermi-produktanto ; «la homi
kredas ke ico esas sordida», explikas Marcel Dicke, chefo dil entomologioseciono dil universitato di Wageningen.

Do ne tam parolesas pri koquar kam pri chanjar la Ocidentala mentaleso. La
kulpozeso dil blanka homo, inter altri, esas anke en lua maniero manjar, por
kontentigar lua apetiti, lu ne hezitas polutar nia planeto, asasinar lua
mamifera frati. Ja la expresuro «borgezala koquarto» per su ipsa povas konsideresar kom vera provoko por globalisto altramaniere, kad ne ?
La konsumado di vermi e di insekti pozas tamen etikala problemi a la
partisani dil kontrespecismo (movado por animala liberigo qua revendikas l’egaleso
dil milbo e dil filozofo) ; pluse esas praktikala questioni enkadre di islamanizita
Europa : quale ocidar segun «halala»-a maniero, mem nur un kilogramo de
melolonto-larvi ?
Inter la romani dal Franca autoro Marcel Aymé, esas un de li, sen pretendo
pri alta nivelo literatural ed amuziva, qua titulizesas La nelegala Bovo. Ol esas la historio
di honesta familio-patro qua asumas sua vejetarismo ma qua, dum l’absenteso di lua familiani, zonizas su per avantalo por preparar a su saporoza bifsteko. Ka uladie ni mustos enirar la nelegaleso por gustadar sangoza karnopeco kun piproza sauco ?
Segun artiklo da Martinus Suebius publikigita en la jurnalo REGES MUNDI.35