SHRI AUROBINDO

Aurobindo Ghose (1872-1950) esis la filiulo di richa familio di Kalkutta. Il studiis komplete en Anglia por divenor administranto civila dil Imperio Britanian. Tamen, retroveninta a lua nasko-lando, il preferas implikar su en la rangi di ti qui luktas por la nedependanteso di India e rekomendas, kontree a Gandhi, l’uzado dil violento. Dum ke lu esis enkarcerigita, il travivis spiritala experienco qua komprenigis da lu la vaneso di omno quo ne esas la serchado di la Vereso. Quik kande il liberigesas, il refujas en Pondicherry (lore mikra kolonio Franca) ed implikas su en solitara praktiko dil asketismo de qua il ekiras nur por transmisar docado havanta “vedanta”-al tipo a ti qui komencas asemblar su cirkum ilu.


La mikra komunajo organizesas en âshram ed Europani mixas su a la hinduisti por audar ilu. Pro ke il konciis ne povir okupar su pri omna homi veninta, il konfidis la direkto dil âshram a Francino de Egiptiana origino Mirâ Alfassa-Richard, qua lore divenas “la Matro” di la Komunajo. Lu ipsa retretas aden lua chambro e redaktas multanombra verki en qui il expozas lua doktrino. Pro ke il vovis tacado, il komunikas kun lua dicipuli nur per kurta letreti en qui il respondizas la questioni quin onu pozas a lu. Il anke skribas longa letri a lontana korespondanti e nur ilua transpaso cesigis ita aktiveso (tre rara en India) di skriptisto “spirital”.

La aparteso di la situeso di Aurobindo (qualifikata kom Shrî, veneraco-titulo, da lua dicipuli) jacas en l’ideo ke on devas preparesar a balda mutaco di la homaro danke apta exerci : “yoga integra”, meditado, studio di la sakra texti, edc. L’individuo tale transformata perceptas lore la lumo cielal (t.e. “superhoma”) olqua decensos adsur la mondo ye la fino dil tempi por instalar nova Ora Epoko. Entote, l’agado da Shrî Aurobindo vizas konseque a la konstituco di eminentaro qua esos, ulamaniere, la jermo dil nova speco (mutacanta) qua habitos la mondo nova.

Tala vizioni rajuntas olti dil Apokalipso da Iohannes ma duras esar fidela a certena aspekti dil bramanismo klasika. Semblas cetere ke ye la fino di lua vivo Shrî Aurobindo sempre plu proximeskis a la vidpunti dil “Vedânta” tradicional, segun olqua la retroveno a la Ora Epoko eventos erste pos la dissolvo dil Universo, ye la fino dil Kali-Yuga. La Matro, koncerne elu, agis prefere en la sinso di plu aktiva preparado a la konstituco dil eminentaro.

(Texto extraktita de la libro “Eterna India”)