VIZITO AD EXPOZO PRI AGROKULTIVO

Kelka dii ante nun (ye la 2ma di marto), me vizitis la Expozo Internaciona pri Agrokultivo en Paris. Me esforcas irar kustumale adibe singlayare. Esis granda turbo qua deziris vidar ita expozo, nulatempe antee me vidabis tanta homi hastar por enirar l’expozeyo. Ye mea astono, esis mult Afrikani e me ne tre bone intelektas to quo povus atraktar li por spektar la Franca agrokultivo, nam la Afrikana enmigranti volas laborar ed habitar enurbe ed evitas sorgoze la vilaji rural.
La expozeyo esis tante vasta, ke me povis vidar nur parto de lo expozata. Me kompatis la desfortunoza bestii, qui mustis pasar un tota semano en loko tante fora de lia kustumala vivo ed habiteyo. Ma, me iris precipue a la chambregi ed estaleyi ube expozesis agrokultival produkturi di Francia e di la tota mondo, nam ico esas ya tre pleziva spektajo. Ibe, me havis altra surprizo, nome la flava Aziani esis tre multanombra. Kad Japoniani ? Chiniani ? Me konjektas ke esis amba. Quo povis interesar ita homi aspektanta quaze urbani e nule rurani ad ita expozo pri agrokultivo di tante fora parto del mondo ? Me ne tro savas, ma li esis tre interesata per la produkturi. Precipue ad estaleyi pri produkturi ekologial, me vidis li komprar mielo, liquori e bonboni. Forsan, ita lokala produkturi esis ulo tote exotika a li.
Pro ke la chambri dil expozeyo esis tre vasta e la vetero kolda e desagreabla, me fatigesis rapide ed esis tre kontenta retroirar ad-heme. Nihilominus, me ne regretas vizitir ita expozo, olqua singlayare atraktas la Franci (ed anke exterlandani) havanta rurala origino.