NOVA YARO E BONDEZIRI

 Cayare, quale singlayare lor la yarochanjo, la homi sendas ed expresas lia bondeziri a lia proximi.
Ica bondeziri esas ya ulo tre jentila, ma havas nul efiko a la vivo dil koncernata personi. Multa homi recevinte tala bondeziri, maladeskas, mortas o trauras pose dum ica celebrata yaro. Multa altri, qui ne havas tante desplezanta fato, subisas tamen multa desagreablaji.
Kad vere esas necesa expresar bondeziri ?
Ma esas ulo mem plu mala, nome la milito. Milito esas la maxim granda katastrofo e kalamitato qua povas frapar populi e nacioni. E me pensas pri la homi qui, en 1914 e 1939, sendis bondeziri a lia familiani ed amiki e la yaro dicita esis omno ecepte bona. Pro la erupto dil mondo-milito.
E me questionas me anke, kad dum la yari dil globala konflikti (1914-1918 e 1939-1945) on expresis bondeziri lor la yarochanjo?
Me ne esis naskinta e ne travivis ita epoki, ma semblas a me ke la homi prefere devabus evitar sendar bondeziri dum ita tragediatra yari, kande la fato povis nur tre rare rezervar ulo bona. Kad la homi havis lore la kurajo dezirar ulo bona, quankam on savis nur tro bone, ke on povis expektar preske nur malaji e tragedii.
Forsan, on devus renuncar ica bondeziri-kustumo lor la arivo di la Nova Yari.
Ico ne impedas ke me deziras ad omni, ne bona e felica yaro, ma quieta e pacoza yaro sen trubli e perturbi.

Posted by Picasa