DESQUIETIGANTA FUTURO

Malgre mea averti, la Idisti ne volas reaktar e me havas la maxim granda timi por la futuro di nia komuna idiomo. Ido esas probable la maxim bona interlinguo sur mivoyo inter la regulozeso e simpleso di Esperanto e la naturaleso di Interlingua : preske same simpla e facila kam Esperanto e preske same naturala kam Interlingua. Ma la Idisti semblas divenar komplete inerta e ne plus volar asumar responsiveso o krear ulo nova. Me povas nur pensar pri mea preirinta artiklo pri “jettatura”. Tamen, me vartas kun kelka kuriozeso la konsequo : quale desaparos l’Idomovado ? Kad balde o kad kelka yari pos nun ? O kad esos tre hipotezala rinasko ?

La futuro savigos ico da ni.