Esperanto en frontpaĝo de Wall Street Journal

La ĵurnalisto Charles Wells ĉe Wall Street Journal dum mallonga tempo produktis radio-intervjuon (kun Gordon Deal), amuzan gvidadon en Esperanto tra la urbocentro de Novjorko (filmisto: Rob Alcaraz), paperan artikolon pri Pasporta Servo kaj la artikolon “5 uzoj de Esperanto en populara kulturo”.

Se vi guglas “Esperanto Wall Street Journal”, vi malkovros ke antaŭ 2014 preskaŭ neniom estis verkita pri nia lingvo en tiu grava gazeto. Des pli surprize ke ni atingis artikolon sur la UNUA papera paĝo de grava usona gazeto, ĉefe legata de 2.000.000 riĉuloj (kun ret-abonoj).

La ĵurnalisto Charles Wells planis verki pri Esperanto jam de la nord-hemisfera somero 2014. Tiam li kontaktis Chuck Smith, usonanon delonge vivantan en Berlino. Chuck, fama pro sia agado ĉe Vikipedio, iam pasigis jaron en Novjorko. Chuck rekomendis ke Wells kontaktu Jim Medrano.

Jim Medrano estis longtempa redaktoro de E-informilo papera, Novjorka Prismo, antaŭ ties transiro al la reto. Jim estis ankaŭ fama gastiganto kun sia edzino, Nancee. Charles volis skribi pri Pasporta Servo. Kiam la ĵurnalisto sugestis surstratan gvidadon, Jim rekomendis Neil Blonstein.

Neil estas jam 7 jarojn reprezentanto de UEA ĉe UN kaj akceptis kelkdek eksterlandajn esperantistojn por gvidado tra la urbo. Pro limdatoj Nijl kaj Charlie havis malpli ol du semajnoj por plani renkontiĝon kun filmisto de Wall Street Journal, Rob Alcaraz, en frua bela oktobra tago. Oni finredaktis la artikolojn kaj videon la 13an de oktobro. Enretiĝis parto ĉe retejo/blogejo de Wall Street Journal la 11an de novembro kaj presiĝis papere la 12-an de novembro (ĉefe pri Pasporta Servo).

La filmeto amuza iris al Youtube la 12an de novembro.

Kelkaj aliaj detaloj: Jim estis unue kontaktita per poŝtelefono kaj devis rifuzi konvensacion dirante, “mi estas tro okupata pro laboro”……sed povas revoki. Dum unuhora intervjuo kaj iom da tekst-mesaĝado, Jim provis rakonti pri interesaj aŭ amuzaj gastoj i.a. pri Istvan Ertl kiu malsanis/febris dum semajno kaj ofte estis en lito kaj alia gasto kiu emis manĝi kat-nutraĵon. (Ili tamen ne estas menciataj en WSJ.)

Nijl praktikis aŭ filmiĝis dum 2 horoj en la urbo-centro de Novjorko. La fina rezulto post redaktado estis 2-minuta Esperanta informilo-gvidilo tra Novjorko. La aktivuloj Steven Brewer kaj Amanda Higley estas menciataj en la artikolo. Ni atendas pliajn detalojn pri ilia kontakto kun la ĵurnalisto.

Raportis Neil Blonstein