KA FUMAR O NE FUMAR ?

Me esas profunde trauranta pro la morto di un de mea kuzuli. Il evis 63 yari, lo esas ankore yuna por mortar, ma precipue lua olda matro, qua esas anke mea bapto-matro ed evas 91 yari, esas ankore vivanta. On povas imaginar la sufro e la mortigiva aflikteso qui frapas mea bapto-matro. El esas tre afabla e jentila persono ed ico semblas a me esar neyustajo da la destino.
Ma kad ico esas vera neyustajo ?
Koncerne elu tote certe, ma se on povas tre regretar la transpaso di mea kuzulo, on devas agnoskar ke il ne facis multo por evitar lua morto pro kancero, nome dum multa yari il esis granda fumanto ed il erste komencis reaktar kande lo esis tro tarda.
Mea avulo, qua esis anke lua avulo, mortis pro la sama kauzo : il esis granda fumanto e mortis pro simila kancero.
E, subite, me memoras ke me konocis multa homi qui mortis tro frue evanta kinadek o komence di lia sisadek yari pro la sama kauzi : tro fumar e pose sukombar a kancero.
Certe, on povas havar vivo tote prudenta ne facir eceso, ne fumir e tamen mortar tro frue pro kancero (od altra motivo), ma ico esas klare min ofta. Opozite, kuzulo di mea patro, qua havis grava sanesala problemi, tamen restauresis bone e la mediki dicis a lu, ke ico debesas a la fakto ke il ne multe drinkis alkoholaji e ne fumis. Il nun evas preske 90 yari.
Quon opinionar pri co ? Til nun, me kredis ke la propagando kontre la tabako esas exajerita e ke esas altra plagi qui esas kombatota prioresale. Nun, me chanjis mea vidpunto e me opinionas ke la semblante histeriika kampanio kontre-tabaka esas tro timida e ke on devus facar aranjuri multe plu severa ed efikiva kontre la tabako-fumado e la fumanti.
Notinde, ke lua ex-spozino esas grave malada pro la sama motivo…