LA RELIGIO HINDUISTA

La hinduismo esas religio sen konocata fondero e sen profeto. Ol esas anke sinkretismo di tre multanombra kulti aborijena. Ol developesis ed elaboresis dum plura yarmili. La hinduisti sucesis konceptar tre alta teologio e filozofio en perfekta toleremeso (pro ke lia religio ne esis strete monoteista e povis aceptar plura aspekti dil realeso). Ita toleremeso posibligis a li pensar e serchar sen blokusesar mentale per la timo konsideresar kom “hereziani“e minacesar finar lia kompatinda vivi en la flami di rogo. Chasado kontre sorcisti anke ne eventis en la hinduista mondo. Dume, la hinduisti ultree elaboris okultismo ed esoterismo qui posibligis a li rezistar kontre lia adversi. Itaque, malgre la ataki dil moderneso, la hinduismo mantenesas bone e ne tro sufras pro la evoluciono dil mondo, diferante de la monoteista religii, qui pro la fakto esar monoteista, esas totalitera e ne povas esar tolerema, nam oli aceptas nur un vereso e ne povas aceptar to quon li konsideras kom mentio pro timo ne plus esar kredebla. Ma tala fanatikeso febligas o perdigas la fido che multa homi, nam a kulturoza persono esas evidenta la fakto ke la realeso esas multe plu nuancoza kam simplacha vereso tro energioze asertita.
La krizi dil religii esas min akuta che la hinduisti kam che la monoteista religii. Precipue por reaktar a la minacanta evoluciono dil mondo, la islamo defensas su per retroirar a lua maxim originala tradicioni e divenas extremista. Ico povus abutar a nova mondo-milito di qua nulu povas previdar la rezulto.
Malgre lua defekti (nulo e nulu esas perfekta) la hinduismo esas plu kalma e pacema e kontentiganta ye filozofiala vidpunto, pluse, forsan, lu povus ofrar, future, alternativa kredo a la homi bezonanta spiritaleso ma repugnata dal tro kombatema e stretamenta religii monoteista e perdinta la fido ye oli.