PYGMALION E GALATEA

PYGMALION E GALATEA (Greka mitologio)

En Chipro yuna skultisto talentoza, nomata Pygmalion, esis absolute hominodianta pro ke :

Il odiis la defekti per qui la naturo plenigabis la mulieri,

konseque il rezolvabis nulatempe spozeskar. Lua arto esis suficanta a lu, ilu pensis. Ma kom ulaspeca defio il entraprezis skultar statuo ideala e perfekta di muliero.
Danke sorgoza laboro, il sucesis krear ivora statuo qua divenis artala verko belega e delikata. Ma il ne ja esis kontenta. Dio pos dio, ilu laboris ol e sub lua habila fingri ol divenis sempre plu bela. Ne esis muliero povanta rivalesar ad ol. Kande la verko esis tote perfekta lua kreero subisis stranja fato : il amoreskis profunde, pasionoze por la verko naskinta de lua fingri tante ol semblis vivanta e similesanta homala karno.
Ma quik de ta tempo la mulieri quin il tante desprizabis havis lia revancho. Il esis desesperante afliktita pro la fakto ke ica statua muliero ne povis respondar a lua sentimenti nek a lua karezi. Il amoris objekto senviva ed il esis tilextreme desfelica.
Ita pasiono stranja ne restis nesavata dum longa tempo dal deino pri Amoro. Aphroditè interesesis pri ta sentimento quan el ne renkontris ofte, e pri ta amoranto novaspeca, ed el rezolvis helpar un yunulo qua povis esar samatempe amoroza e tamen tote nekustumala.
Di Aphroditè la festo, quale debesas, esis aparte celebrata en Chipro, l’insulo qua aceptabis la deino pos elua nasko ek la spumo. Omna nesucesoza amoranti venis a ca ceremonio por suplikar la Nemortivino. Inter li esis, tote kompreneble, anke Pygmalion. Il pregis la deino renkontrigar da il yunino similesante la statuo. Ma Aphroditè savis to quon lu deziris reale e por indikar ke el aceptis favoroze lua prego, el posibligis ke trifoye acensis en l’aero la flamo lumoza ed ardoroza dil altaro avan qua il stacis.
Retroveninta adheme la statuo divenis vivanta sub lua kisi e karezi.
Aphroditè honorizis lia mariajo per lua asisto ad ol. Pose, ni savas ke Pygmalion nomizis la yuna muliero Galatea e la preferata civito di Aphroditè nomizesis segun la nomo di lia filiulo Paphos.