Fino de la lerneja jaro 2013-2014 en Instituto Zamenhof en Togolando

Jam lundon la 14-an de julio okazis unuaj pilkoludoj inter la diversaj klasoj de Instituto Zamenhof. Che futbalo la gelernantoj de la unua kaj dua klasoj de la duagrada nivelo venkis por la finalo, dum  che chukbalo tiuj de la tria kaj kvara klasoj venkis. Tiel pasis la unua tago.

Frumatene de la 15a de julio 2014 gelernantoj de IZo jam plenigis la lernejon pro scivolemo. La programero de la tago estis prelego pri tri gravaj temoj:
- Kiel kondutu gelernantoj dum la ferioj ?
- kia estas la vivo en kolegio (duagrada lernejo) ?
- Orientigo de la gelernantoj post la finstudo en duagrada nivelo(CEG). En kiu fako licea studi ?
s-roj HUNKPORTIE Mawuena, SOSSOU Simon kaj d’ALMEIDA Kokou Selete enkondukis la temon. La gelernantoj povis kompreni kio atendas ilin la venontan jaron. Kiuj sukcesis la ekzamenon pri finstudo en unuagrada nivelo, tiuj nun multon scias pri la lernado en duagrada nivelo. La elekto de fako en liceo dependas de la kapabloj de la lernanto en la diversaj lernobjektoj. Buntajn demandojn respondis la prelegantoj, kiuj povis klarigi multon al la gelernantoj. Ne tiu chi prelego finigis la tagon, char io alia okazis la posttagmezon.

Je la tria horo instruistoj de unuagrada nivelo ludis kontrau tiuj de la duagrada nivelo. Tiu chi matcho de futbalo tre amuzis kaj la gelernantojn-spektantojn kaj la aliajn instruistojn. Chiu teamo enpafis unu golon al la alia. Tiu chi ludo fermis la duan tagon de la festo.

La tria tago estis iom pli enhavoricha. Okazis finaloj de pilkoludoj komencitaj la unuan tagon, kaj ankau kunveno de la gepatroj de la gelernantoj.Je la sepa horo komencighis la finalo de futbalo; la teamo de la unua klaso venkis tiun de la dua klaso. Sekvis poste la finalo de chukbalo; venkis la temo de la tria klaso. La gelernantoj ne nur havis matchojn tiam sed ankau faris aliajn ludojn.
Estis tempo vere kredi, ke en IZo oni lernas Esperanton. Gelernantoj lerte deklamis poemojn, kantis kaj skechis en Esperanto. Krome, ili prezentis ankau teatrajhetojn kaj diversajn dancojn. Tuj post kiam la gelernantoj forlasis la lernejon, jen venis iliaj gepatroj.
De la 17a horo ghis la 19a la gepatroj de la gelernantoj kunvenis kun la geinstruistoj de IZo. La gepatroj konatighis kun la rezultoj de la diversaj ekzamenoj kaj estas informitaj pri la ekpashoj en lernejan jaron 2014-2015. Gepatroj kaj geinstruistoj diskutis pri temoj koncerne la konduton de la gelernantoj dum la ferioj kaj ankau la preparojn por la venonta lerneja jaro 2013-2014. Tiajn informojn devis havi la gelernantoj mem la postan tagon.

Jen tago, kiu povus nomighi tago de rezultoj de diversaj ekzamenoj, char tiam chiuj gelernantoj povis scii, chu li/shi sukcesas au ne.La mateno estis iom frida, sed ekde de la 10a horo, IZo audigis sin per la movoj de la gelernantoj. Dum krakadis muzikaparatoj, iuj gelernantoj dancis, kaj aliaj prezentis kantojn. Jes, estis tago ankau de pikniko, char tiam manghoj montrighis diversaj en la lernejo. Ne mankis trinkoj. Tiam la gelernantoj shajne forgesis la gravan programeron de tiu tago. Finfine aperis paperoj en manoj de geinstruistoj. La rezultoj proklamighis. La procento de sukceso en chiuj klasoj estas  de 73 ghis 100 %.
Unue la gelernantoj de la unuagrada nivelo sciighis pri sia laboro. Sekvis poste tiuj de la gelernantoj de la duagrada nivelo. Tiam okazis ankau proklamo de rezultoj de Esperanto-ekzameno, kiun trapasis gelernantoj de IZo de la 23a de junio ghis la 15a de julio. Decas aldoni, ke gelernantoj ricevis diversajn premiojn konsistantajn el lerniloj. Ho jes ! Estis ankau gelernantoj de la vespera kurso.

Kiam la gelernantoj de IZo jam estis for, jen iliaj gepatroj de la vespera kurso alvenis. Ili lernis tutan jaron, kaj devis scii la rezultojn de la ekzamenoj. Antau ol konatighi kun la rezultoj, ili unue kantis, dancis, piknikis. Estis tre agrabla etoso, kiu antauis la proklamadon de la rezultoj. Tio okazis agrable, char preskau chiuj kandidatoj  sukcesis en la kvar klasoj de la unuagrada nivelo. La geinstruistoj ne povis ne esti kontentaj pri la laboroj faritaj. Jen do ili alproprigis al si la kvinan tagon de la tagaro.

Vendredon la 18-an de julio 2014 chiuj geinstruistoj de IZo estis en la lernejo je 12a horo. Venis ankau la estraranoj de la asocio de la gepatroj de la gelernantoj. Estis ghuomomento, kiam tiuj chi prizorgantoj de IZo povis kunmanghi, trinki kaj babili. La etoso estis tre amika, char post strecha labortempo longa, oni povis dum kelkaj horoj esti kune por festi.

Kvankam la komenco de la lerneja jaro 2013-2014 estis iom kriza, la laboroj tamen iris ne malbone en Instituto Zamenhof. La rezultoj jarfinaj montras, ke Instituto Zamenhof chiam sekvas la vojon, kiun ghi strekis al si. IZo chiam staras inter la pintuloj dum la diversaj ekzamenoj jarifnaj. Dankindas ne nur la geinstruistoj, gelernantoj kaj ties gepatroj, sed ankau kaj precipe la gvidantoj kaj subtenantoj de IZo, kies klopodoj ege kuraghigas kaj ghojigas chiujn. Dezirindas, ke tia etoso pluestu en IZo dum la venonta jaro, kiu komencighos kun la dekjarigho de la lernejo. Pri tiu chi evento aperos baldau informoj.