Birdala frazi.

La birdo ne kantas pro ke lu savas la respondo; lu kantas pro ke lu havas ula kansono. 

(Chiniana proverbo)


La birdo kantas pro ke lu havas interne ula kansono qua luktas por askoltesar fore.  Lu ne kantas por donar respondo ad ulu, nek pro ke lu havas la respondo al granda questioni di sua tempo. Lu nur kantas pro ke lu amas kantar.

(Anselm Grün)