Questiones in forma de hippocampo

Que metro servi
a mesurar nos?
Que forma es nostre
e que contento?


An nos contine alco?
An nos es continite?
On nomina nos?
An nos es vive?

A que nos aspira?
Que nos possede?
Que nos rememora?
Ubi nos jace?

(Illo nunquam se fini
ni se ha create.
Mysterio es le tempore
inequalabile.)


Carlos Drummond de Andrade, 
poeta brasilian, (1902-1987).

Si vos vole ascoltar le canto in le voce del brasilian cantor Belchior, vide infra: