2022: PROMISANTA YARO EN LA IDO-LITERATURO

Kovrili di omna Ido-verki publikigita en 2022.


Dum la tota yaro 2022 aparis la sequanta Ido-libri o -broshuri:

 

Carlevaro, Tazio: Esperantal antologio en Idolinguo. Triesma edituro, revizita. Bellinzona 2012. 65 p. (pdf-edituro)

Drake,Brian (trad.): A. A. Milne: Winnie-La-Pu. Ilustruri da E. H. Shepard. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 181 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian:La viro de la nivo. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 102 p. (pdf-edituro)

Drake,Brian: fana: Gramatiko, Vortaro, e Lekto-libro. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 497 p. (pdf-edituro)

Drake,Brian (trad.): William W. Pratt: Dek nokti en drinkeyo. Sobreso-dramato en kin akti da William W. Pratt. De la famoza romano da T. S. Arthur. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 94 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): Ward M. Stevens: Sonny Tabor sur la nivoza voyo. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 74 p. (pdf-edituro)

Drake,Brian (trad.): Edgar Rice Burroughs: Princino di Marso. Ilustruri da Frank E. Schoonover. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 330 p. (pdf-edituro)

Drake, Brian (trad.): F. Scott Fitzgerald: La Granda Gatsby. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist, 2022. 257 p. (pdf-edituro)

Neves, Gonçalo: Ciência, engenho e arte: manual da língua internacional Ido em 77 lições. Ilustrado; 1.180 notas em português, muitas delas detalhadas, onde se explicam 3.300 palavras, expressões e temas gramaticais; 48 lições com textos bilingues, 18 lições com textos apenas em Ido, 11 lições de revisão em português; 137 obras consultadas (dicionários, gramáticas, textos literários, artigos de periódicos, textos de blogues, etc.); 95 escritores, lexicógrafos, tradutores ou activistas idistas citados ou mencionados; inclui apontamentos etimológicos e comentários sobre arcaísmos, neologismos, licenças poéticas, etc. Espinho: Editerio Sudo, 2022. xii + 452 p. (pdf-edituro)

Neves, Gonçalo (trad.): Fernando Pessoa: La Horo dil Diablo. Fantastika rakonto tradukita da Gonçalo Neves. Kun prefaco e noti dal tradukinto. Espinho: Editerio Sudo, 2022. 51 p. (pdf-edituro)

Morin, Gilles-Philippe: Suplemento al Kompleta Gramatiko Detaloza. Saguenay, Kanada: autoro, 2022. 8 p. (pdf-edituro)

Partaka: Somito-renkontro kun Deo. Original Ido-verko. Barcelona, 2022. 57 p. (pdf-edituro)

Schlemminger, Günter (trad.): Hugo Hartung: Me pensas ofte a Piroshka. Ich denke oft an Piroschka. Bilingua edituro. Tradukuro: Günter Schlemminger. Berlin: Germana Ido-Societo, 2022. 344 p. (Ido-lektajo, kayero 8.

 

Yen kelka statistikal datumi pri la supera listo (inter parentezi, por komparo, aparas la korespondanta datumo de 2021):

Nombro de libri publikigita: 13 (9)

Nombro de verki originala: 6 (3)

Nombro de verki tradukita: 7 (6)

Nombro de autori / tradukinti: 6 (4)

Nombro de libri / broshuri papera: 1 (1)

Nombro de pdf-libri / -broshuri: 12 (8)

Distributo autorala: Drake: 7 (4) verki; Neves: 2(2); Carlevaro: 1 (1); Morin: 1 (0); Partaka: 1 (1), Schlemminger: 1 (0).

Fonto-lingui dil tradukuri: Angla: 5 (3), Germana: 1 (1), Portugalana: 1(0).

Nombro de pagini: entote 2.524 (1.377)

Meza nombro de pagini di singla verko: 194 (153)

Pos tri intersequanta yari tre fruktoza (24, 34 e 22 verki en 2020, 2019 e 2018, rispektive) e pasable magra yaro en 2021(nur 9 verki), 2022 semblas esar promisoza yaro, ne nur pro ke la nombro de verki kelke kreskis kompare al antea yaro, ma anke pro ke ol esis un del maxim paginoza yari, plu exakte, la triesma maxim paginoza yaro (2.524 pagini), dop (e proxim!) 2020 (2.622 pagini) e 2019 (2.616 pagini), e konsiderinde super 2018 (1.759 pagini), yaro en qua aparis klare plu multa verki (22) kam en 2022. Pro ke en 2022 aparis kelka verki tre dika (du de li kontenanta plu kam 400 pagini!), ica yaro havas la maxim alta meza nombro de pagini di singla verko, qua amontas a 194 (l’antea rekordo apartenis a 2021: 153).

 

Statistikala datumi pri omna Ido-verki aparinta en la periodo 2018–2022

De nun, singla-yare, me prizentos anke la statistikala datumi pri la ensemblo de yari de kande me komencis sistematre revuar la literaturo di Ido (2018), nam to forsan interesos nia samideani, montrante tendenci pri bona o mala developeso.

Nombro de libri publikigita: 102

Nombro de verki originala: 48

Nombro de verki tradukita: 54

Nombro de libri / broshuri papera: 12

Nombro de pdf-libri / -broshuri: 90

Nombro de pagini: entote 10.898

Meza nombro de pagini di singla verko: 107

Nombro de autori/tradukinti: 20 (inter qui 5 esas mortinta)

Distributo autorala: Drake (48 verki!!), Madonna (16), Neves (14), Carlevaro (5), Partaka (3), Sa (3), Schlemminger (3), Morin (2), Stuifbergen (2), Beaufront (1), Chandler (1), Cossío Ramírez (1), Haupenhal (1), Jacob, M. (1), Juste (1), Kasper, M. (1), Pascau (1), Pontnau (1), Schmidtchen (1), Weston (1).

Fonto-lingui dil tradukuri: Angla (38 verki), Germana (8), Franca (5), Portugalana (2), Esperanto (1), Greka antiqua (1), Latina (1), Valenciana (1). [8 lingui entote]

 

Nu, omna-kaze, existas nun multa Ido-libri lektebla e mem lektinda, por omna gusti e tendenci. On do sequez la konsilo da Juste, qua yene kronizis la prefaco di La Serchado:

“Agez kom bon lektero : do vu lektez…”