UEA serĉas novajn laborantojn

Konstante mankas laborfortoj kun diversaj scioj kaj lertoj. Tion anoncas UEA, kiu nun serĉas plenumantojn por plej diversaj taskoj, de prizorgado de reteja enhavo ĝis protokolado de la komitataj kunsidoj. Volontuloj indiku siajn kompetentojn kaj informu, ĉu ili volas ricevi rekompencon aŭ pretas labori senpage.


Malplenas la Centra Oficejo.

Ĵus estis maldungita la multjara konstanta kongresa sekretario de UEA Clay Magalhães, kiu laboris kiel oficisto de la kongresa fako ekde 1999. Baldaŭ finos sian laboron ankaŭ la respondeculo de la Libroservo de UEA. La konstruaĵo de la Centra Oficejo en Nieuwe Binnenweg 176 en Roterdamo estas vendata.

La arkivo de UEA ĵus estis transprenita de la Aŭstria Nacia Biblioteko, sed ne klaras la sorto de la ĉefa parto de la biblioteko de UEA, ĉar Aŭstria Nacia Biblioteko transprenos nur librojn, kiujn ĝi ne jam posedas.

Samtempe kun la kompleta malmunto de la Centra Oficejo de UEA, la asocio nun anoncas, ke ĝi serĉas novajn laborantojn por plenumi plej diversajn taskojn. La interesiĝantoj indiku, ĉu ili deziras labori volontule, ĉu ili volas ricevi honorarion aŭ ekzemple senpagan membrecon, aŭ ĉu ili interesiĝas nur pri dungo.

Ne klaras, kiom UEA pretas pagi nek por kiuj taskoj ĝi serĉas pagatajn laborantojn. Ja klaras, ke la novaj laborantoj plenumu siajn taskojn distance.

En la listo de proponataj taskoj estas ekzemple korespondado kun membroj pri sekretariaj, financaj kaj aliaj temoj, kunlaboro pri sekretariaj laboroj, organizado de voĉdonado pri komitatanoj B, asistado pri UEA-kontoj kaj protokolado dum komitataj kunsidoj – taskoj, kiujn ĝis nun prizorgis dungitaj oficistoj de la asocio.

Ekzemple la organizado de la voĉdonado laŭ la ĝenerala regularo de UEA apartenas al la taskaro de la ĝenerala direktoro. UEA serĉas helpon ankaŭ pri aliaj kernaj taskoj kiel grafikaj laboroj, prizorgado de la reteja enhavo kaj kontaktado kun dumvivaj membroj.

Libera Folio kontaktis la estraron de UEA por demandi, kial la estraro ĝuste en la nuna momento serĉas novajn plenumantojn por tiom da taskoj, kiu kunordigos ilian laboron, kiom da mono UEA pretas elspezi por tiuj laboroj, kaj kiom el ili ĝis nun plenumis la oficistoj en la Centra Oficejo.

Ĝenerala direktoro Martin Schäffer ne respondis al Libera Folio, sed anstataŭe reagis en la komitata diskutejo, kie li skribis jene:

– Temas kaj pri novaj kampoj, kiuj ĝis nun ne trovis respondeculon kaj pri malŝarĝo de nunaj farantoj, do redistribuo de taskoj. La laboro povas esti farita hejme. Ĉe diversaj taskoj temus pri volontula laboro, sed kelkaj laborkampoj povas esti prizorgitaj kontraŭ pago, ĉar la financa situacio permesas al ni investi iomete.


Aleks Kadar, la ĝenerala sekretario de UEA.

Ĝenerala sekretario Aleks Kadar klarigis al Libera Folio, ke pri eventuala pago la kandidatoj interkonsentu kun la ĝenerala direktoro:

– Por ĉiuj el tiuj laboroj supozeble eblas peti pagon, laŭ la sperto kaj fakeco de kandidato.

Laŭ li, “plej multaj” el la taskoj, por kiuj oni nun serĉas plenumantojn, ne estis antaŭe prizorgataj de la Centra Oficejo. Li ne povis diri, kiom oni pagos al novaj salajrataj laborantoj:

– Certe dependos de la nombro de horoj, de la sperto kaj profilo de la kandidato.

Kiom UEA entute pretas elspezi por pagi la servojn de novaj laborantoj, Aleks Kadar ne pretas diri.

– Atendu la buĝeton 2023. Ĉar tio dependas de pluraj faktoroj.

La gazetara komuniko, en kiu UEA serĉas novajn laborantojn, aperis la 3-an de julio. Iom pli frue, la 13-an de junio, UEA dissendis alian komunikon, per kiu oni serĉis volontulojn por la Universala Kongreso en Montrealo. La kongreso komenciĝos la 6-an de aŭgusto, kaj oni petis la novajn volontulojn anonci sin ĝis la fino de junio.

Estas iom surprize, ke oni subite urĝe serĉas volontulojn nur kelkajn semajnojn antaŭ la komenciĝo de la kongreso, des pli ke oni eĉ ne proponas al la volontuloj aŭtomatan liberigon de la kongreskotizo: “Bv. noti, ke nia buĝeto estas tre limigita kaj ke ni bedaŭrinde ne povos pagi al volontuloj aŭ plene subvencii la partoprenon.”

La decido de UEA serĉi eksteroficejajn plenumantojn de plej diversaj taskoj same impresas improvizita. La tuta taskolisto aspektas relative hazarde kunmetita. Krome ŝajnas jure tre dubinde transdoni prizorgadon de membraj kaj financaj aferoj al volontuloj ekster la jurisdikcio de Nederlando, kie UEA havas sian sidejon, kaj al kies leĝaj kaj bankaj reguloj ĝi estas submetita.

Aldone, spite la aserton de Aleks Kadar, preskaŭ ĉiuj el la menciitaj taskoj fakte pli frue estis prizorgataj de la dungitoj en la Centra Oficejo. Se nun “konstante mankas laborfortoj kun diversaj scioj kaj lertoj”, kiel skribas UEA en sia komuniko, evidente la decido malmunti la Centran Oficejon ne estis bone pripensita.