Li perfect puella (traduction del canzon de Mareux)

Yo ha traductet li textu del canzon „The perfect girl“ (Li perfect girl) de Mareux. Mareux self ha usat li textu del gruppe The Cure, ma chanjaet li textu.

Li oficial video de Mareux „Li perfect puella“ che You Tube

MAREUX – LI PERFECT PUELLA

Tu es un tal strangi puella

Yo pensa que tu veni de un altri munde

Tu es un tal strangi puella

Yo vermen ne comprende un parol de te

Tu es un tal strangi puella

Yo vell voler sucusser te completmen

Tu es un tal strangi puella

Yo vell voler renversar te completmen

Tu es un tal strangi puella

Qualmen tu aspecte in tui special maniere

Tu es un tal strangi puella

Yo vole esser junt con te

Yo pensa que yo

Yo pensa que yo inamora

yo pensa que yo inamora me

in te

Yo pensa que yo

Yo pensa que yo inamora me

yo pensa que yo inamora me in te

Tu es un tal strangi puella

Yo pensa que tu veni de un altri munde

Tu es un tal strangi puella

Yo vermen ne comprende un parol de te

Tu es un tal strangi puella

Qualmen tu aspecte in tui special maniere

Tu es un tal strangi puella

Yo vole esser junt con te

Tu es un tal strangi puella

Qualmen tu aspecte in tui special maniere

Tu es un tal strangi puella

Yo vole esser junt con te

Li orginal version de The Cure