KANTAS EN ITHAKA LA NAKTIGALI

 Kantas en Ithaka la naktigali

Super la cedri-boski sur la rivo

Dil mar qua resonas qual’ cimbali

Kontre la roki. Quale pura nivo

Iradias en cielo stela perli.


E hike, dume, krias nur l’or-merli,

La mikra rivereto kalme pasas

E cirkum alta popli qual’ girlando

Korniki ronde flugas e kroasas

Kande printempo kreskas en Was-lando


Tamen parolas kun la sama emoco

Ponti, tra la spaci e la loki:

Qual’ Pentekosto-vento lia voco

Es inspirata da la sam advoki.

Simile rozin ulu disfaligas

Ed altra manuo nove lin riligas.


(Da Anto van WILDERODE, tradukita da Andreas JUSTE)