Jam 16 neaktivaj komitatanoj de TEJO eksigitaj

La plej nova landa sekcio de TEJO ĵus perdis sian reprezentanton en la komitato de la asocio pro malaktiveco. Post kiam la regulo pri aŭtomata demisio pro malaktiveco en 2016 estis enkondukita, entute 16 komitatanoj perdis sian postenon pro nepartopreno en voĉdonadoj.

JETO, la landa sekcio en Tanzanio, aliĝis al TEJO antaŭ nur iom pli ol unu jaro, en aŭgusto 2020. Jam pli frue, en junio de la sama jaro, la komitato de TEJO bonvenigis novan komitatanon A, John Magessa, kiel reprezentanton de JETO.

(La plena nomo de la asocio havas iom nekutiman formon: Junularo Esperantista de Tanzanio Organizo.)

Multaj komitatanoj tiam esprimis siajn bondezirojn kaj proponis klarigi la taskojn de komitatano. Magessa respondis: Mi dankegas vin pro viaj kuraĝaj vortoj. Verdire estas minacanta. Sed iom post iom mi fortiĝos.

La bonvenigoj tamen devis paŭzi, kiam oni rimarkis ke JETO fakte ne estas landa sekcio de TEJO. La asocio petis aliĝon en 2017, sed TEJO neniam akceptis la peton. Tamen en la sekva monato, la komitato fine voĉdonis por akcepti la aliĝon de JETO kaj sekve la novan komitatanon A.

Komence la nova komitatano estis aktiva. Li iĝis vic-komisiito de la Komisiono pri Landa kaj Faka Agado kun respondeco por Orienta Afriko. Krome JETO kandidatis por gastigi la IJK-n en 2021.

Sed la komitatano de JETO neniam skribis en la cirkulero, per kiu komitatanoj informas pri sia agado. Li malofte partoprenis en la diskutoj en la komitata retlisto, kaj kiam li tion faris, estis plejparte por danki aliajn komitatanojn por la disdonado de informo.

La unuan de septembro 2021, en la unua tago de la mandato de la nova estraro de TEJO, la nova ĝenerala sekretario, Rogier Huurman anoncis ke John Magessa perdis sian postenon kiel komitatano A, ĉar li maltrafis tro da voĉdonoj:

Krome pro maltrafo de 2 retaj voĉdonoj (tiu ĉi kaj pri strategia plano) kaj nek partopreno nek nomumo de anstataŭanto en la reta komitatkunsido John Magessa estas konsiderata demisiinta laŭ Ĝenerala Reglamento 2.4. JETO rajtas nomumi saman aŭ alian komitatanon A.

La ĝenerala sekretario krome avertis kelkajn aliajn komitatanojn kiuj maltrafis la voĉdonon, ke ili riskas demision. Tiuj estas la komitatanoj A de Benino (BOJE), Hispanio (HEJS) kaj Usono (USEJ), kiuj perdos sian postenon, se ili plian fojon maltrafos voĉdonon.

La ĵusa voĉdonado temis pri ŝanĝo al la reguloj pri la elekto de komitatano B. La proponitaj ŝanĝoj ne estis aprobitaj, do la reta voĉdono por komitatanoj B okazos eĉ se ne estos pli da kandidatoj ol postenoj.

Kiam Libera Folio kontaktis Huurman por komento, li respondis nur per citaĵo de la koncerna regulo de la statuto: ”Komitatano kiu nek partoprenas 2 sinsekvajn retajn voĉdonojn nek komitatkunvenon (senanstataŭe) ene de la mandato estas konsiderata kiel demisiinta.”

Oni aldonis la regulon en decembro 2016 por certigi ke komitatanoj efektive partoprenas la laboron de la komitato. Ekde tiam preskaŭ ĉiujare kelkaj komitatanoj estas eksigitaj pro maltrafitaj voĉdonoj, kvankam la komitatanoj ĉiam havas almenaŭ plenan semajnon por partopreni en reta voĉdonado.

La unuan fojon tio okazis kvin monatojn post la enkonduko de la regulo: en aprilo 2017 pro la nova regulo sian postenon perdis kvin komitatanoj A, nome tiuj de la landaj sekcioj en Benino, Ĉinio, Hungario, Irano kaj Meksiko.

En la sekva jaro, decembre de 2018, siajn postenojn perdis kvar komitatanoj A, nome tiuj de Argentino, Burundo, Demokratia Respubliko Kongo kaj Norvegio.

En junio 2019 la aŭtomata demisio unuafoje trafis estraranon, kiam evidentiĝis, ke Edah Kossi Gadoufia Kingslim neniam voĉdonis dum sia mandato, kiu komenciĝis naŭ monatojn pli frue.

La plej amasa aŭtomata demisio okazis en la komitatkunsido dum JES 2019/2020 kiam du estraranoj, Koffitché Koufionou, Tran Thi Hoan (Ĝojo) kaj kvar aliaj komitatanoj estis forigitaj el la komitato. La komitato tiam tuj reelektis Koufionou, kiam li klarigis ke li maltrafis la voĉdonojn pro vojaĝoj.

La aliaj komitatanoj tiam perdintaj sian postenon estis la komitatanoj A de Burundo, Koreio kaj Vjetnamio, kaj Kirill Noviĉenko, komitatano Ĉ el Rusio. Tiu estis la sola fojo, kiam aŭtomata demisio pro malaktiveco trafis komitatanon Ĉ. Al komitatano B tio neniam okazis.

Komitatanoj B estas tiuj elektitaj de la individuaj membroj. Ili estas malpli multaj ol la komitatanoj A, kiuj reprezentas la landajn sekciojn. Komitatanoj Ĉ estas aktivuloj elektitaj de la komitatanoj A kaj B.

Principe devus ekzisti ankaŭ unu komitatano C, sed laŭ la nuna statuto de TEJO tiuj reprezentas la membrokategorion ”junaj amikoj de Esperanto”. TEJO havas neniun kontakton kun tiuj ”membroj”, kaj sekve ankaŭ neniam povis aranĝi voĉdonadon por elekti komitatanon C.

La regulo pri aŭtomata demisio estis enkondukita por certigi ke la elektitaj komitatanoj efektive aktivas en la supera decida organo de TEJO.

– Espereble nova regulo pli respondecigos nin kaj ni ne devos demisiigi homojn pro ignorado de voĉdono, skribis Arina Osipova en la komitata listo.

Kiam la regulo jam estis akceptita, Carlos Pesquera Alonso esprimis dubojn:

– Logike ni luktas kontraŭ la kutima problemo de manko de homoj kaj distanco. Eble ĉi tiu regulo utilus se ni havas la eblon anstataŭigi pigrulon/neaktivulon per laboremulo/aktivulo, sed ĉu ni havas tiun eblon? Ĉu ankaŭ malhelpas se ili daŭre restas kiel komitatanoj? Ĉu ĉi tiu regulo helpas nin havi pli produkteman komitaton? Tamen ĉi tiuj demandoj jam devus esti faritaj kiam la voĉdono de ĉi tiu regulo estis aprobita. Do, nun aktiviĝu, kaj se ni vidas ke tiu aprobo ne estas efika, ni voĉdonos denove.

Efektive la nova regulo ŝajne ne aparte pliigis la aktivecon de la komitatanoj.

Nenio malhelpas, ke komitatano, kiun trafis aŭtomata demisio pro malaktiveco, denove ekaktivu kaj eĉ rekandidatu por la komitato. Tamen en la praktiko ŝajnas, ke tio malofte okazas.

Robert Nielsen