Forpasis Andrzej Pettyn

En la aĝo de 83 jaroj forpasis Andrzej Pettyn, unu el la plej konataj voĉoj en Esperantujo, honora membro de Universala Esperanto-Asocio kaj multjara membro de la Akademio de Esperanto.


Andrej Pettyn en la Esperanto-redakcio de Pola radio ĉirkaŭ 1983.

Matene de la 23-a de aprilo 2021 en sia hejmo en Milanówek apud Varsovio forpasis Andrzej Pettyn, multjara kunlaboranto de la Esperanto-redakcio de Pola radio. En la lasta tempo liaj sanproblemoj akriĝis kaj li estis flegata en malsanulejo, sed li revenis hejmen tri semajnojn antaŭ sia forpaso.

Pettyn naskiĝis en 1938 kaj eklaboris kun la Esperanto-redakcio de Pola radio jam kiel junulo en 1959. Li studis pedagogion kaj mallonge laboris kiel instruisto, sed revenis al la radio en 1962. Li laboris en la Esperanto-redakcio dum pli ol 40 jaroj kaj dum multaj jaroj estris ĝin.

Li estis dum multaj jaroj ankaŭ estro de la finna redakcio de Pola radio. Komence, kiel estro, li ne scipovis la finnan, sed rapide ekmajstris la lingvon, kaj dum 12 jaroj laboris en la finna redakcio.

Li estis ofta kaj ŝatata instruisto de Esperanto en someraj kursoj en Finnlando. Inter finnoj li estis nemalofte ŝerce nomata per finnigita versio de sia nomo, Antti Pettinen. Li estis ankaŭ estrarano de la Pola-finna amikec-asocio, kies bultenon Sisu li dum kelkaj jaroj redaktis.

Pettyn membris en UEA ekde 1958, dum multaj jaroj oficis kiel komitatano, kaj en la jaroj 1977-80 ankaŭ kiel estrarano pri edukado. Ekde 1976 ĝis 2006 li estis membro de la Akademio de Esperanto. En 2005 li estis elektita honora membro de UEA.

Li verkis grandan kvanton da lernolibroj kaj vortaroj de Esperanto, kaj tradukis multajn literaturajn tekstojn. Neplena listo de liaj verkoj aperas en Vikipedio.

Li evoluigis propran konversacian metodon por instruado de Esperanto. El liaj verkoj aparte menciindas Novaj tendencoj en la instruado de Esperanto, 1965,  kaj Ĉu vi parolas Esperante? kun sondiskoj, en 1988.

Li estis ankaŭ granda ŝatanto de sia hejmurbeto Milanówek, kunfondinto de la societo de ŝatantoj de Milanówek kaj aŭtoro de multaj radiaj programeroj kaj artikoloj pri la urbeto.

Antaŭ unu jaro Andrzej Pettyn estis intervjuata en Pola retradio.