Niveflor (Crist-nascentie raconta)

Yo traductet micri Crist-nascentie raconta „Niveflor“ in Interlingue. Niveflor esset sub li German titul „Schneeblume“ in li colectiones del fratres Grimm in li 19-im secul.

Niveflor

Un yun filia de un rey havet li nómine Niveflor pro que ella esset blanc quam li nive e pro que ella nascet in li hiverne. Un die su matre maladijat. Li filia eat in li foreste por colier salubri herbes.

Quande ella passat un grand árbor, un turbul de apes exvolat. Li apes covrit su tot córpor del cap til li pedes. Ma li apes ne picat li puella e li insectes ne causat dolores, ma li apes unguentat li labies del filia con miel. Subitmen li tot córpor del puella brilliat de bellitá.