2020: FRUKTOZA MI-YARO EN LA IDO-LITERATURO

Kovrili di omna 12 Ido-libri aparinta dum la unesma semestro di 2020.
Dum la unesma semestro di la yaro 2020 aparis la sequanta Ido-libri:
Chandler, James (trad.): Terence McKenna kun Art BellTerence. McKenna diskutas kun radio-hosto Art Bell che Coast to Coast AM en mayo 1997. Tradukita da James Chandler. 106 p. 2020. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): H(enry) L(ouis) Mencken: Mencken-krestomatio. Selektita e tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 172 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): Robert Louis Stevenson: La stranja kazo di doktoro Jekyll e sioro Hyde. Ilustruri da S. G. Hulme Beaman. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 138 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): H(erbert) G(eorge) Wells: La tempo-mashino. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 151 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): George Bernard Shaw: La Dicipulo dil Diablo. Melodramo en tri akti. Skriptita dum 1896 e 1897. Unesme pleita Albany 1897. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 127 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): Larry Kent: Mortala kiso. Misterio di Larry Kent. Tradukita da Brian E. Drake. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 155 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): L. Frank Baum: La marveloza sorcisto di Oz. Ilustrita da W. W. Denslow. Tradukita aden Ido da Brian E. Drake. Dundee: Evertype 2020. 262 p. ISBN-10 1-78201-240-0, ISBN-13 978-1-78201-240-5.
Drake, Brian E.: Tu. Poemo-serio. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2020. 30 p. (pdf-edituro)
Jacob, Max: Nova vivo. 22 recepti vejetarala. Nova edituro, konforma al unesma ed original edituro de 1934 aparinta che Ido-Centrale en Berlin, nun ilustrita e kelke revizita, kun epilogo da Gonçalo Neves (pri le Jacob ed ulo plusa). Espinho: Editerio Sudo 2020. 31 p. (pdf-edituro)
Neves, Gonçalo: Itere. Kolekturo de 18 original Ido-poemi senpretenda (qui povus esar mem plu mala), kun prefaco da Nuno Lemos. Espinho: Editerio Sudo 2020. 38 p. (pdf-edituro)
Neves, Gonçalo (trad.): La hororo di homal foleso. Kolekturo de 27 fotografuri pri poluto ed altra homala folaji, kompilita e textizita da anonimo. Tradukis de la Franca: Gonçalo Neves. Editerio Sudo 2020. 30 p. (pdf-edituro)
Pontnau, Robert (trad.): La Franca revoluciono. Tradukita da Robert Pontnau. 2020. 32 p. (imaj-rakonto) (pdf-edituro).
Yen kelka statistikal datumi pri la supera listo (inter parentezi, por komparo, aparas la korespondanta datumo del unesma semestro di 2019):
Nombro de libri publisita: 12(23)
Nombro de verki originala: 3 (20)
Nombro de verki tradukita: 9 (3)
Nombro de autori/tradukinti: 5 (8)
Nombro de libri/broshuri papera: 1 (0)
Nombro de pdf-libri/broshuri: 11 (23)
Distributo autorala: Drake (7), Neves (2), Chandler (1), Jacob (1), Pontnau (1).
Nombro de pagini: entote 1.272 (1.312)
Jenri reprezentata: romano (5), poezio (2), esayo (1), historio (1), interviuvo (1), koquarto (1), social kritiko (1).
Ica mi-yaro esis sat fruktoza, quankam aparis preske duime min multa verki (12) kam dum la rekordala ed apene superirebla unesma semestro di 2019 (23), e da preske duime min multa autori/tradukinti (5 kontre 8). Tamen la totala nombro de pagini esis apene min granda (1.272 kontre 1.312). To signifikas ke, dum la unesma semestro, l’ *averaja pagino-nombro esis multe plu granda en 2020 (106 p.) kam en 2019 (57 p.)!
Espereble la duesma semestro di 2020 esos tam o, preferinde, mem plu fruktoza kam la unesma. Dum la unesma semestro, exemple, preparesis du verki quin on ne povis publisar, nome, la triesma edituro di Bibliografio di Ido, qua es preske pronta e vartas nur la lasta redakto da Carlevaro, e L’aventuri di Alicia en Marvelia, qua es partradukita, revizita e kompostita e vartas editeso che Evertype. Pluse, altra projeti fermentacas ed, espereble, balde trovos sua chanco vidar la sun-lumo.
Dume, ja existas sat multa Ido-libri lektebla e mem lektinda, por omna gusti e tendenci, e preske omna libri esas libere e gratuite disponebla e deskargebla en la reto. On do sequez la konsilo da Juste, qua yene kronizis la prefaco di La Serchado:
«Agez kom bon lektero : do vu lektez…»