UNU MONDO starigis liston por EU-Balotoj

5 esperantistoj kaj 2 neesperantistoj kune kandidatas por la Eŭropa Parlamentoen la listo de la germana partio UNU MONDO (EINE WELT). En sia membrokunveno la 23-an de junio 2013, la partio akceptis ankaŭ sian programon por la EU-Balotoj, kiu intertempe publikiĝis ankaŭ en esperanta traduko. Tiun programon inspiris la Zamenhofa revo pri monda familio same kiel la mondfederismaj ideoj de Edmond Privat. Por eliri el la eŭro-krizo, la partio proponas pluevoluigi Eŭropan Union al Eŭropa Federacio. Ne mankas en la programo ankaŭ la frazo, ke la partio “deziras subteni la disvastigon de la internacia lingvo Esperanto – de dua lingvo neŭtrala kaj facile lernebla, konstruita ĝuste por servi al kompreniĝo kaj paco inter la popoloj”.

Por partopreni en la balotoj, la partio devas kolekti ĝis fine de februaro 2014 entute 4.000 subtenajn subskribojn. Pliaj informoj ĉe http://www.unu-mondo.org

Leave a Reply