2020-W11 – Liberation de prisonaries in Afghanistan

yAHRC1.jpgLi organisation militari Taliban ha rejectet quam ínsu(f)ficent li ordon a(n)nunciat del presidento de Afghanistan a conditionalmen liberar prisonaries. Li Taliban demanda, que quin mill membres del Taliban imprisonat mey esser liberat, ante que un dialog intraafghan posse esser iniciat. Li Taliban critica li decision a liberar prisonaries in phases vice omnis strax, dient que it es contra li a(c)corde subscrit del States Unit de América e Taliban in februar. (AF)