LETRO AMUZIVA

Liselotte von der Pfalz esis la bofratino dil Sunrejo Ludovikus XIV (1638-1715)

“Saint Cloud ye la 19ma di marto 1693
Me ne povas askoltar prediko sen dormar e prediko esas vera opiumo por me. Me havis hike forta tusado e durabis esar dum tri nokti sen klozar la okuli. Lore subite me penseskis, ke me dormas en la kirko quik kande me audas prediko o monakini kantar. Me iris nemediate a monakeyo ube on esis predikonta. Apene la monakini komencabis kantar ke me dormeskis e duris dormar dum la tri hori dil deala servo ; ed ico repozis me tote bone. De ca fakto vu povas konstatar, kar amikino, ke me ne havas min multe kam vu la fortunoza benediko dormar en la kirko quale anke mea pasinta honorinda patro havis.”