Fettes ricevis la subtenon de ĉiuj komitatanoj

Jam komence de la komitata kunsido, kiu estis malfermita je 13.30 sabate posttagmeze en salono Hodler, ĉeestis 40 komitatanoj, kiu estis tre forta kvorumo, ĉar ekzistis entute 40 komitatanoj A kaj 6 komitatanoj B. La elekto de nova estraro, kiu okazis tute komence, certe instigis komitatanojn alveni al la kunsido frue.

La nova elekta regularo tuj montriĝis ne bone finpolurita, ĉar aperis diskuto pri tio, ĉu la komitato voĉdonu por dividi la funkcion al nove elektitaj estraranoj, aŭ ĉu la estraro mem dividu la taskojn inter si kaj komitato nur poste konfirmu la decidon. Amri Wandel aparte atentigis, ke ne eblas ke la estraro dividu la taskojn inter si. Tion konfirmis Brian Moon: la regularo postulas, ke la komitato faru la dividon.

Mark Fettes, la sola kandidato por la posteno de prezidanto, proponis, ke ne estu estraranoj kun tre fikse difinita tasko, sed ke estu ekzemple tri grupoj de estraranoj, kiuj okupiĝu pri certaj taskoj, tiel ke okaze de malkapablo de unu estrarano labori volontule, la aliaj grupanoj povu anstataŭi tiun personon.

Mark Fettes ankaŭ proponis ke estraranoj kunlaboru kun ne-estraranoj kiuj formu ekzemple 15-membran konsilantaron por subteni la estraron.  Tiam laŭ li eblus havi eĉ nur kvinmembran estraron, kaj eblus efika kunlaboro de la estraro. Li tamen ne pretis tuj diri kun kiuj li volus labori en la estraro.

Unue okazis elekto de komitatanoj C. Dum voĉkalkulantoj kalkulis la voĉojn, okazis vigla diskuto pri la kvanto de estraranoj. Multaj preferis havi kvin estraranojn, kelkaj, ankaŭ tiuj kiuj mem kandidatis por la estraro, ekzemple McGill kaj Wandel, pledis por pli da estraranoj, ekzemple 7. Raola kaj Vergara tamen subtenis la ideon de nur kvinmembra estraro. Ankaŭ la eliranta prezidanto Dasgupta subtenis la ideon pri kvin estraranoj.

Estis ok kandidatoj por C-komitataneco. La elektokomisiono proponis, ke estu elektita kvin. La voĉdonadon partoprenis 40 komitatanoj, kaj elektitaj estis la sekvaj kandidatoj:

 • Zsófia Kóródy, 35 voĉoj
 • Julián Hernández Angulo 30
 • Jean Codjo 24
 • Stefano Keller 24
 • Orlando E. Raola 21
 • ne elektitaj estis
 • Marcel Delforge 17
 • Josep Franquesa Solé 17
 • Johan Derks 9

 

Per tiu elektorezulto de komitatanoj C forfalis el la komitato ne nur la estrara kandidato Derks sed ankaŭ kandidatoj por financa komisiono kaj komitataj reviziantoj. Tio necesigis, ke la elekta komisiono kunvenu kaj diskutu kion fari.

Post diskuto kaj sinprezento de la kandidatoj estis decidita la kvanto de estraranoj. Unue la komitato voĉdonis pri la originala propono de elektokomisiono, do pri estraro kun sep membroj. Se plimulto estus kontraŭ, eblus voĉdoni pri alia kvanto. La voĉdono okazis per manlevo, kaj por sep estraranoj estis 26 komitatanoj. Kontraŭis la proponon de la elektokomisiono 12 komitatanoj, sin detenis kvin. Do estis akceptita la propono pri sep estraranoj.

Dum la diskuto la kandidato por prezidanteco, Mark Fettes, diris ke li havis tre fruktodonajn diskutojn kun kvar el la estraraj kandidatoj: Keller, Lee, Vergara, Schäffer. Tiel li kvazaŭ subtenis ilin kiel kandidatojn por sia estraro, kaj ili ĉiuj efektive ankaŭ estis elektitaj.

Entute estis 10 kandidatoj por la estraro, el kiuj Johan Derks tamen, forfalis ĉar estraranoj devas unue iĝi komitatanoj. Li ne sukcesis altiri sufiĉe da voĉoj de la individuaj membroj de UEA en la elekto de komitatanoj B, nek de la komitatanoj en la nuna elekto de komitatanoj C. Restis do 9 kandidatoj, kaj ili ricevis jenajn voĉojn de la 43 komitatanoj kiuj partoprenis la voĉdonadon en Rejkjaviko:

 • Mark Fettes, komitatano B,  43 voĉoj
 • Stefan MacGill, komitatano B, 37 voĉoj
 • José Antonio Vergara, komitatano B, 35 voĉoj
 • Lee Jungkee, komitatano A, 34 voĉoj
 • Martin Schäffer, komitatano A, 33 voĉoj
 • Stefano Keller, komitatano C, 30 voĉoj
 • Barbara Pietrzak, komitatano B, 24 voĉoj

 

Ne elektitaj estis:

 • Orlando E. Raola, komitatano C, 23 voĉoj
 • Amri Wandel, komitatano B, 21 voĉoj

Fettes estis elektita kiel prezidanto de UEA, unuanime ĉar li ricevis la voĉojn de ĉiuj ĉeestintaj komitatanoj.

Raportis Jukka Pietiläinen

Leave a Reply