L’EBRIESO

La ebria viro ne savas to quon lu agas

Karolus (Karl) XII qua esis rejo di Suedia, uladie perdabis, pro lua ebrieso, la respekto quan il devis al rejino, qua esis lua avino ; elu retretis tre chagrenita ad elua apartamento.
Dum la morga dio, pro ke el ne vidigis su, la rejo questionis pri la motivo di co, nam il obliviabis omno.
On savigis ca motivo da lu.  

Il iris a la chambro di ca altaranga persono :  

« Siniorino, il dicis, me jus saveskis ke hiere me kondutis male a vu, me venas por demandar pardono, e, por ne plus falar aden ca kulpo, me deklaras a vu ke me drinkis vino hiere lastafoye en mea vivo ».
Il egardis fidele la paroli dicita da il ca-okazione.
Depos ita dio, il drinkis nur aquo e lua sobreso esis tala ke ol kontributis same kam la militistal exerci igar ilu forta e robusta.

Segun VOLTAIRE