55.580 EU-eŭroj flugos al Kosmo

La privata entrepreno Kosmo, kies direktoro kaj, laŭ la registraj dokumentoj, sola posedanto estas Francesco Maurelli, dum la lastaj tagoj disanoncis, ke ĝi helpis kunordigi la akceptiĝon ĉe EU-instancoj de du kunlaboraj projektoj, en kiuj partoprenos entute dek diversaj Esperanto-organizaĵoj.

Kadre de la EU-programo Grundtvig, la du projektoj ricevos subvencion de sume 198.500 eŭroj. Laŭ la reguloj de la programo, la mono unuavice estas celita por vojaĝelspezoj. En sia komuniko la firmao Kosmo skribas, ke la sumo estas “historie rekorda por projektoj kies celo estas nur la plifortigo de nia movada strukturo”.

Kosmo tamen ne mencias, ke el la subvencio entute 55.580 eŭroj servos por fortigi la strukturon de la komerca firmao mem. Por siaj servoj, Kosmo postulas de la partoprenantaj organizaĵoj provizion de 28 procentoj.

La grandaj provizioj de Kosmo multfoje estis kritikitaj, kaj sekve la firmao malaltigis sian procentaĵon – de 30 al 28. La simbola malaltigo tamen ne tuŝas la ĉefan celon de la kritiko: ĉar la celo de la Grundtvig-partnerecoj estas ĝuste igi negrandajn asociojn en diversaj EU-landoj rekte kunlabori unu kun la alia, ne vere estas en ordo uzi grandan parton de la projekta vojaĝsubvencio por pagi la servojn de ekstera peranto.

Łukasz Żebrowski estas prezidanto de TEJO kaj sekretario de Pola Esperanto-Junularo, kiu partoprenos en unu el la projektoj. Laŭ li la kritikata provizio de Kosmo ĉiukaze ne kaŭzos praktikajn problemojn, ĉar la kondiĉoj de la Grundtvig-partnereco ne postulas ekzaktan librotenadon de ĉiuj elspezoj.

Łukasz Żebrowski: – La subvencio estas donata laŭ fiksitaj tabeloj. Ni ne devas libroteni ĉiujn elspezojn, sed nur certiĝi ke ni okazigos 12 “moviĝojn” por viziti niajn partnerojn. Do el tiu kompleta elspezebla buĝeto, Kosmo ricevos 28% por siaj servoj – preparado de la projekto, laboro dum ĝi daŭros kaj poste raportado.

Libera Folio: Sed eĉ se praktike eblos flankenmeti 28 procentojn al Kosmo ekster la librotenado, ĉu tio ne principe estas kontraŭ la reguloj de tiaj partneriĝaj projektoj de Grundtvig?

Łukasz Żebrowski: – Laŭ tio, kion mi legis en la pola retejo de Grundtvig, tio estas en ordo. Ĉiuj elspezoj devas esti ligitaj al realigo de la projekto, do Kosmo devas doni al ni taŭgan fakturon. Estas tie skribite ankaŭ ke “Eŭropa Komisiono ne difinis kostokategoriojn rajtigitajn al tiu agado”, do ankaŭ ne ekzistas ajnaj ekskluditaj kostokategorioj.

Libera Folio: Ĉu temas pri la sama projekto, kiun TEJO devis partopreni, sed ne povis, ĉar la ĝenerala direktoro de UEA rifuzis subskribi la paperojn pro la provizio de Kosmo?

Łukasz Żebrowski: – Mi ne plu memoras kiu estis tiu rifuzita projekto, ĉar estis sufiĉe multaj, kiujn tiam Kosmo proponis al TEJO.

Aliaj partoprenantoj de la projektoj stirataj de Kosmo estas interalie la organizaĵo Eŭropo-Demokratio-Esperanto EDE, kaj Esperanto-Rok-Asocio Eurokka. La prezidanto de EDE, Bert Schumann, klarigas, ke lia asocio antaŭe neniam ricevis EU-subvencion, kaj tial nur poste decidos, kiel libroteni la provizion al Kosmo. Simile rezonas Floréal Martorell ĉe Eurokka:

55.580 EU-eŭroj flugos al KosmoFloréal Martorell: – Kosmo agas kiel kunordiganto kaj ni uzas la servon de Kosmo, sen kiu neniu el ni sukcesus trafi tiun eŭropan subvencion. Kosmo agis antaŭe por la pretigado de plurpartnera dosiero, kaj agos dum la realiĝo de ĉi tiu projekto, por ke ĉio efektiviĝu laŭ la postulataj kondiĉoj. Pri pli precizaj detaloj ni kune decidos poste. La plej adekvata persono laŭ mi por paroli pri ĝi estas Francesco Maurelli, kiu havas globalan vidon de la tuta projekto.

Libera Folio do turnis sin al Francesco Maurelli, la posedanto de la firmao Kosmo, por ekscii, kiel laŭ lia plano Kosmo estos menciita en la finaj raportoj, kiujn li ŝajne mem preparos. Li tamen ne povis respondi, kaj petis nin reveni al la demando post du jaroj:

55.580 EU-eŭroj flugos al KosmoFrancesco Maurelli: – La finaj raportoj estos liveritaj en septembro 2015. Pli bonas do redemandi post tiu dato por havi pli bonajn informojn. La raportoj entenos informojn pri la projekto, la renkontiĝoj, la partopreno, la rezultoj, la produktoj. Ne estas antaŭvideble nun kiel iu specifa organizo estos menciita tiam, ĉar la raportoj rilatos al la agado dum la projektovivo.

Li ankaŭ ne povis diri ion klaran pri tio, kiel la 28-procenta provizio de Kosmo estos librotenita en la projektaj dokumentoj.

Francesco Maurelli: – Certe tio okazos laŭ la normalaj librotenaj reguloj, validaj en la respektivaj landoj, respektante la EU-postulojn kaj kondiĉojn.

Halina Komar en Pollando plurfoje partoprenis EU-financitajn Grudtvig-projektojn sen la helpo de Kosmo, ne pagante al iu provizion pro perado de la projektoj. Ĉar ĵus estis diskonigita plia Grundtvig-projektoen kiu denove partoprenos ŝia organizaĵo, Centro de Interkultura Edukado, Libera Folio petis ŝin komenti la kondiĉojn de Kosmo.

Halina Komar bone konas la sistemon de subvencioj, ĉar ŝi ekde la jaro 2009 regule kunlaboras kun la nacia agentejo de EU kiu administras la projektojn en Pollando. Laŭ ŝi, la ĉefa celo de la projektoj estas helpi malfortajn organizaĵojn fari la unuan memstaran paŝon al internacia kunlaboro en Eŭropo, kaj tial la uzo de ekstera peranto, des pli de peranto kiu postulas grandan provizion, ne akordiĝas kun la programo.

Halina Komar: – Kontraŭ tiu ĉi celo de la partneraj projektoj estas ĝuste la postulo de Kosmo, kiu forprenas trionon de la sumoj, kiujn Eŭropa Komisiono per Naciaj Agentejoj donacis por “publika bono” – por plifortigo de neregistaraj organizoj, sed ne por komerca firmao! Tial Kosmo ne rajtas esti videbla en la partneraj projektoj de Grundtvig.

Ŝajne tial la direktoro de Kosmo ne povis respondi al la simpla demando pri tio, kiel la rolo de Kosmo estos prezentita en la finaj raportoj – ĝi tute ne estos prezentita, sed nur silente prenos 28 procentojn el la subvencia sumo.

La rolo de la firmao Kosmo same estis kaŝita en la dokumentoj senditaj al la EU-instancoj por la komenca aprobo de la projektoj. Laŭ Francesco Maurelli tio estas tute en ordo:

Francesco Maurelli: – Kosmo ne estas partnero en tiuj kazoj. Neniu aparta organizo estas menciita krom la partneroj mem, nek specifaj gvidantoj, nek specifaj spertuloj, ktp. Sekve, ne necesis priskribi ĝian rolon rilate al specifa nomo. Mi pripensos por venontaj fojoj ĉu la aldono povus tamen plifortigi la projektpriskribon.

Laŭ Halina Komar la firmao Kosmo elektis tre taŭgan specon de projektoj por siaj celoj.

Halina Komar: – Tie estas facile forpreni parton el la mono ricevita de aliaj, kaj la preparado de la projektoj estas pli facila ol en aliaj programoj – tiamaniere, per kelktaga laboro, li gajnas egalvaloron de kutima 1-2-jara salajro. Ili ne rajtas skribi fiere pri la gajno de Esperantujo je 198.000 eŭroj, se al privata poŝo iros el tiu sumo ĉ. 60.000 euroj. Pri la sama afero, oni povus diri, ke de la Esperanto-organizaĵoj estis forrabita kontraŭleĝe ĉirkaŭ 60.000 eŭroj nur pro du projektoj.

Laŭ ŝi devus ebli organizi la samajn projektojn sen kromaj kostoj por perado, sen granda peno.

Halina Komar: – Mankas la interna memorganizado de la movado, kaj tion uzas por siaj celoj esperantistaj komercistoj. Mi tre bedaŭras, ke tiom da mono estos denove perdita de la movado. Mi pretas prepari por la venonta jaro Grundtvig-metiejon por la celo, eble ni ricevus financadon de tia projekto? Pri tio mi povus paroli kun la nacia agentejo de EU en aŭgusto, kiam mi partoprenos kunvenon de la Grundtvig-subvenciatoj en Varsovio.

Leave a Reply