2019-W25 – Investigation in Ukraina

AR-190629991Un equip investigativ international ha a(n)nunciat in mercurdí li nómines de quar homes – tri russes e un ukrainane, queles va esser a(c)cusat pri har tirat contra un avion súper Ukraina, abattente it e mortante ducent ninantott homes in li decisettesim de julí du mill deciquar. Li a(c)cusates esset membres de servicies special russ operant in Ukraina e ili esset co(n)nexet con servicies secret russ. Li processu va esser fat in li ninesim de marte du mill duant in Nederland. (UA)