Duono de la TEJO-estraro ne plu aktivas

Dum monatoj, la komitatanoj de TEJO maltrankviliĝis pro manko de aktiveco de la estraro. Oni eltrovis ke duono de la estraro ne estis aktiva kaj ne plenumis siajn rolojn. Dum la pasintaj tri semajnoj, du estraranoj demisiis ĉar ili ne havis sufiĉan tempon por dediĉi al TEJO. Sed eĉ la prezidanto mem estis neaktiva dum preskaŭ sia tuta mandato kun apenaŭ iu kontakto kun la komitato.


Foto pri la estraranoj de TEJO ĉeestintaj en la lasta IJK: Olga Sevcenco, Mung Bui (Feliĉa), Francesco Maurelli, Hoan Tran (Ĝojo), Léon Kamenický kaj Hans Becklin. Mankas Arturo Crespo, Kingslim Edah kaj Konstanze Schönfeld (Tuŝka). Ne ekzistas foto pri ĉiuj estraranoj kune, ĉar la estraro neniam kunvenis kompleta.

La temo unue leviĝis en la komitata retlisto je la 14a de februaro, kiam oni rimarkis ke nur duono de la estraro regule ĝisdatigis kaj kontribuis al la cirkulero. Kelkaj estraranoj klarigis kaj promesis esti pli aktivaj. Sed post du monatoj, je la 9a de aprilo, la temo denove releviĝis ĉar ankoraŭ nur duono de la estraro informis pri sia agado. Kelkaj komitatanoj esprimis sian maltrankvilon pri la situacio kaj petis klarigon de la estraro. Eĉ pli maltrankviliga estis la silento de la prezidanto, kiu neniam kontaktis la komitaton dum sia mandato.

Aktiveco ne estas facile mezurebla afero, kaj oni povas labori diligente sen informo al la publiko. Sed ekzistas unu maniero por eltrovi iom pri la aktiveco de la estraro. Temas pri la cirkulero, kiu estas la raporto de la estraro kaj komitato pri sia laboro. Kompreneble, eblas labori sed ne raporti (antaŭ januaro la sistemo estis malbela kaj ne facile uzebla), sed se estraranoj ne bone komunikas pri sia laborado, ankaŭ tio estas problemo.

La cirkulero montras nur la kvanton da laboro, ne la kvaliton, kaj povas okazi  ke oni simple forgesis sendi ĝisdatigon. Do, kvankam la cirkulero ne estas perfekta mezurilo, ĝi indikas al la publiko kiom aktivaj la estraranoj estas. El la ok monatoj ekde septembro ĝis aprilo inkluzive, la estraranoj raportis:

Hoan Tran (Ĝojo) – Prezidanto (0/8)

Léon Kamenický – Unua vicprezidanto (6/8)

Francesco Maurelli – Dua vicprezidanto (4/8)

Konstanze Schönfeld (Tuŝka) – Ĝenerala Sekretario (8/8)

Mung Bui (Feliĉa) – Kasisto (7/8)

Hans Becklin – Estrarano (2/7)

Olga Sevcenco – Estrarano (2/8)

Kingslim Edah – Estrarano (0/8)

*Tomáš Stano – Estrarano (3/3)

*Arturo Crespo – Eks-estrarano (0/4)

(Arturo Crespo estis estrarano de TEJO ĝis la 31a de decembro 2018 kiam li estis eksigita pro voĉdono de la komitato. Je la 20a de februaro 2019, Tomáš Stano estis elektita por anstataŭi lin.)

La ĝenerala sekretario, Tuŝka, klarigis al la komitato ke el la 9 estraranoj, nur 5 estis aktivaj: “Miaopinie, la aktiva Estraro nun konsistas el Léon, Francesco, Feliĉa, Tomaŝ kaj mi.” Ŝi klarigis ke dum monatoj kelkaj estraranoj ne estis aktivaj, Olga prenis monatan paŭzon sed ne revenis kvankam preskaŭ du monatoj jam pasis, kaj Hans paŭzis pro translokiĝo sed ne reaktiviĝis poste. La situacio rilate al Kingslim estis malklara; oni diris ke li estis malsana, sed ankaŭ ke li neniam komencis labori en la estraro. Sed la plej malbona novaĵo temis pri la prezidanto, kiu ŝajne ne aktivis dum sia tuta mandato, kaj pro tio Tuŝka, Léon kaj Francesco devis transpreni la gvidan rolon.

Léon konfirmis la malaktivecon kaj la problemojn de komunikado. La estraro havis regulon per kiu oni povus preni “paŭzon”, sed Olga, Hanso, Kingslim kaj Ĝojo ne revenis kiam promesite post la paŭzo kaj ne kontaktis la aliajn estraranojn dum semajnoj. Ĉiuj estraranoj estis invititaj al kunsido en Prago, ĉu persone ĉu interrete, sed nur Léon, Francesco, Tuŝka kaj Tomaŝ ĉeestis el la estraro, la aliaj nek aliĝis nek respondis al mesaĝoj por informi pri sia disponebleco.

La saman tagon, la 14-an de aprilo, la estrarano el Usono, Hans Becklin, anoncis sian eksiĝon. Li diris ke “preskaŭ tuj” post sia estraraniĝo li eltrovis ke li ne havas sufiĉan liberan tempon por la laboro. Hans, kiu laboras kiel pastro, ofte estis okupita pro krizo en la paroĥo kaj devis konsili siajn paroĥanojn. Li estis promociita al nova paroĥo kaj devis translokiĝi 2000 kilometrojn. Pro tio, li bedaŭras ke li “nek bone, nek diligente laboris dum la pasintaj monatoj”, klarigante ke tio tamen ne signifas ke li “neserioze traktis [s]ian laboron en TEJO.” Li volas daŭre labori kiel tradukanto, provleganto kaj aktivulo en la movado.

“Esperanto estas io kara al mi. Tial mi eksiĝas de la estraro de TEJO. Mi ne volas ĉi tion–sed mi ne povas senti min utila, bona, kaj valora al TEJO dum mi faras multe malpli ol kaj mi kaj aliaj aktivuloj volas.”

Li klarigis sian senton en la estraro:

“Mi ja povas diri, ke ne estis klara kaj strategia gvidado. Ofte mi sentis min strategie flosanta. Tamen ankaŭ tio, laŭ mia kompreno, ne estas la kulpo de iu ajn, sed ĝenerale problemo en la strukturo de TEJO. Estus pli bone elekti malpli grandan grupon kun homogena plano por TEJO bone konata al la komitato, ol hazardan, sed pli grandan, heterogenan grupon sen kohera kunligilo.”

Je la 20a de aprilo, Ĝojo sendis pardonpeton al la komitata retlisto pro sia neaktiveco. “Mi skribas tiun ĉi leteron por esprimi mian bedaŭron pri mia malaktiveco dum la pasintaj monatoj, kio sendube kaŭzis malfacilan tempon por aliaj estraranoj pro peniga laborŝarĝo, kaj tiele mi ne donis la plej efikan laboron kiel mi promesis je akcepto de la posteno.”

“Fakte mia malaktiveco ne venis de neglekto al Esperanto- kaj TEJO-aferoj, sed de neatenditaj personaj akcidentoj. Kelkajn semajnojn post IJK (ĉirkaŭ la fino de septembro), sinsekve okazis akcidentoj al mi kaj mia patro. Mi bonŝance ne estis serioze vundita, sed mia patro suferis seriozan traŭmatan cerban vundon. Aldone, lia akcidento ankaŭ ligiĝas al leĝo, kaj postulis longan tempon por finance, leĝe aranĝi.”

Je la 2a de majo, Olga anoncis sian rezignon. Ŝia mesaĝo estis multe pli mallonga kaj simple diris ke ŝi demisios ekde la komenco de junio kaj lernis multe dum la sperto. Ŝi ne diris kial ŝi demisios. Private ŝi diris ke temas pri manko de tempo kaj aliaj prioritatoj. Kvankam multaj homoj, komitatanoj, estraranoj kaj volontuloj, sendis al la retlisto siajn bedaŭrojn kaj eĉ petojn repripensi la eksiĝon al Hans, malmultaj homoj (kaj neniu el la estraro) sendis bedaŭrojn por Olga. Oni diris ke estis iuj problemoj kaj konfliktoj inter Olga kaj aliaj estraranoj.

La reago estis pli kritika, unu komitatano diris ke la komitato meritas kialon por la demisio kaj Tuŝka skribis “kun bedaŭro mi legas pri via intenco demisii, kaj kun eĉ pli da bedaŭro mi konstatas, ke vi ĉesis komuniki kun TEJO-estraranoj pri farenda kaj farinda estrara laboro kaj ĉesis miascie partopreni en TEJO-rilataj agadoj jam antaŭ du monatoj kaj duono. Tial mi ŝatus esprimi miajn dubojn pri la indeco resti en decid- kaj voĉdonpova pozicio dum ankoraŭ plia monato.”

En diskutoj pri la situacio en la Telegram-grupo por TEJO, Francesco asertis ke “la diversaj demisioj estas ja bedaŭrindaj, sed ili ne krizigas TEJOn, kies strukturo restas sufiĉe solida.” Laŭ Tuŝka, la problemo okazis pro homoj “kiuj nek pretas por nek intencas multon investi en la estrara laboro, iĝi estraranoj” kiam ili estus pli taŭgaj kiel komisiitoj. Estis grandega problemo kiam ŝi devis “urĝe plenumi neplenumitan laboron de alia teamano . . . Tio kreas netaŭgan medion por laboremaj homoj kiuj kompreneble rapide elĉerpiĝas kaj seniluziiĝas, kio estas miaopinie tute ne akceptebla dinamiko.”

TEJO-anoj diskutis la grandecon de la estraro kaj ĉu naŭ homoj estas tro multaj? Ĉu tiom da homoj kontribuis aŭ kontraŭbatalis la problemon de neaktiveco? Oni ankaŭ diskutis la unujaran mandaton, ĉu la pli mallonga tempo allogis nesindediĉajn homoj aŭ ĉu ĝi helpis anstataŭigi neaktivajn estraranojn sen la bezono por eksigi?

Kvankam la demisioj de du estraranoj estis granda ŝoko, oni diras ke baldaŭ la tria okazos. Laŭ la reglamento de TEJO, “Komitatano kiu ne partoprenas 3 sinsekvajn retajn voĉdonojn estas konsiderata kiel demisiinta.” Ĉar Kingslim maltrafis ĉiujn voĉdonojn, oni baldaŭ anoncos lian eksigon. Fakte, la tria maltrafita voĉdono okazis je la 30a novembro 2018, do li ĉesis esti estrarano antaŭ ses monatoj, sed neniu rimarkis.

Robert Nielsen