2018: REKORDALA YARO EN LA IDO-LITERATURO

Dum la yaro 2018 aparis la sequanta Ido-libri o broshuri:
Drake, Brian: Nokto-gardeno. Noveli. Duesma edituro, emendita. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 92 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian: La aboyanta lando. Farso politikal. Romano. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 329 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian: Poemeti por puereti. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 25 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian (trad.): Jack London: Revoluciono ed altra esayi. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 44 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian (trad.): Tri Melodramati Gotika. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 110 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): Dramati expresistala. Kin teatraji. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 156 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): Voltaire: Kandido, od optimismo. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 101 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): Gotika noveli. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 136 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): Oscar Wilde: Salome. Tragedio en un akto. Ilustruri da Aubrey Beardsley. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 44 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): Robert E. Howard: Konan la Barbarulo. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 94 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E.: Astoneso. Poemaro. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 39 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian E.: Pagini trovita en fango. Noveli. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 124 p. (pdf-edituro)
Kasper, Marion (trad.): Trublita aquo (desegnita rakonto). Specala edituro di Ido-Saluto!, 2018/3. 34 p.
Madonna, Tiberio (trad.): Kansoni Kristnaskala. 3ma edituro. Italia: Editerio La Plumo 2018. 14 p. (pdf-edituro)
Madonna, Tiberio: L’arboro dil cielo. Italia: Editerio La Plumo 2018. 21 p. (pdf-edituro)
Madonna, Tiberio: L’asasino di Gonçalo. Detektivo-romaneto di cienco-fiktivajo. Italia: Editerio La Plumo 2018. 106 p. (pdf-edituro)
Madonna, Tiberio: La sonjo furtita. Italia: Editerio La Plumo 2018. 22 p. (pdf-edituro)
Madonna, Tiberio: Reflekti pri la logiko en la linguo Ido. Italia: Editerio La Plumo 2018. 43 p. (pdf-edituro)
Neves, Gonçalo: Esperanto ed Ido: diferanta voyi adsur Parnaso. Komparanta studiuro pri la developeso di Esperanto ed Ido kom poeziala lingui. Espinho. Editerio Sudo 2018. 97 p. (pdf-edituro)
Neves, Gonçalo: Muliero qua savas la Latina…Komparanta studiuro pri tri mulieri savoza. Espinho. Editerio Sudo 2018. 32 p. (pdf-edituro)
Yen kelka statistikal datumi pri la supera listo:
Nombro de libri publikigita: 21
Nombro de verki originala: 11
Nombro de verki tradukita: 10
Nombro de autori e/o tradukinti: 4
Nombro de libri/broshuri papera: 1
Nombro de pdf-libri/broshuri: 20
Distributo segunautora: Drake (13), Madonna (5), Neves (2) ; Kasper, M. (1)
Nombro de pagini: entote 1.667
Jenri reprezentata: novelo, rakonto, romano, teatrajo, esayo, poezio, kansono, *kartuno
La yaro esis vere sucesoza, mem rekordala. Segun la Bibliografio di Ido, da Carlevaro/Haupenthal (1999), ne aparis tanta Ido-verki samyare ja de 1928! En ta yaro ya aparis 37 verki, ma 2018 esas la yaro en qua aparis plu multa literaturala verki ampla, t.e., tre paginoza (novelari, rakontari, romani).
Pluse, unesmafoye la sama autoro publikigis 13 literaturala  verki en la sama yaro! Yen nombro *difikulte atingebla, senprecedenta en Idia, tre probable anke en tota *Auxilandia, e forsan pasable rara mem en literaturi di lingui “teritorial”.
Ja en 2017 la rekolto esabis tre kontentigiva. Yen la listo de verki aparinta en ta yaro:
Couturat, Louis: Studyo pri la derivado en la Linguo Internaciona. Paris 2010. Delagrave 88 p. 2ma edituro, transskribita da Tiberio Madonna en 2017. (pdf-edituro)
Drake, Brian E. (trad.): L. Frank Baum: La sorcisto de Oz. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2017. 93 p. (pdf-edituro)
Drake, Brian: La Krulo di la domo di le Usher. Dramato por aktori o marioneti de la rakonto da Egdar Allan Pole. Oxford, NY: The Oxford Rationalist 2018. 15 p. (pdf-edituro)
Heitze, Gert (komp.): Ido-lektolibro. epubli: Eselte Meto 2017. 116 p.
KuriyamaHitoshi: 簡易イド語文法. La praktikala Ido-gramatiko por Japoni. 2017. 28 p. (pdf-edituro)
KuriyamaHitoshi: La praktika Ido-gramatiko por Esperantistoj. Tradukita del Japoniana da Nadi Pedia. Kontrolita da Bebson Hochfeld. 2017. iv, 26 p. (pdf-edituro)
Madonna, Tiberio (trad.): Kansoni Kristnaskala. Autoro: 2017. 12 p. (pdf-edituro)
Madonna, Tiberio: La saponbulo. Fablo. 2017. Autoro: 16 p. (pdf-edituro)
Madonna, Tiberio: Novido. 2017. Autoro: 35 p. (pdf-edituro)
Neves, Gonçalo: Dazlo. Originala poemaro en Ido. Duesma edituro. lulu: Editerio Sudo 2017. 36 p.
Partaka(trad.): Espritaji. Barcelona: autoro. 2017. 50 p. (pdf-edituro)
Schlemminger, Günter (trad.): RenateHolland-Moritz: La trairo-chambro. Das Durchgangszimmer. Bilingua edituro. Berlin: Ido-amiki Berlin 2017. 214 p. (Ido-lektajo, kayero 4)
Schlemminger, Günter (trad.): La lumo venas del esto. Jurnal-artikli pri nun-tempa eventi en kelka selektita stati dil olima Sovietuniono. Berlin: Ido-amiki Berlin 2017. 84 p. (Ido-lektajo, kajero 5)
Yen kelka statistikal datumi pri la supera listo:
Nombro de libri publikigita: 13
Nombro de verki originala: 8
Nombro de verki tradukita: 5
Nombro de autori e/o tradukinti: 8
Nombro de libri/broshuri papera: 4
Nombro de pdf-libri/broshuri: 9
Distributo segunautora: Madonna (3), Drake (2), Kuriyama (2), Schlemminger (2), Couturat (1), Heitze (1), Partaka (1), Neves (1)
Nombro de pagini: entote 813
Jenri reprezentata: rakonto, fablo, romano, teatrajo, poezio, esayo, kansono
Anke la yaro 2017 esis sucesoza: segun la mencionita bibliografio, ne aparis ya tanta Ido-verki ja de 1932, kande on publikigis precize la sama nombro kam en 2017 (13). Kompare a 2018, en 2017 plu multa homi (8) publikigis verki kam en 2017 (nur 4). Pluse, en 2017 aparis plu multa papera libri (4) kam en 2018 (nur 1). Ica tendenco (diminuto dil nombro de papera libri) esas mala por homi qui preferas lektar tala libri (quala me, exemple) e anke por Ido-propageri, qui havas poka libri expozebla (Ido-amiki Berlin certe subisas ica problemo). Tamen ol havas anke avantaji: pdf-libri esas quik acesebla ad omni, ne nur a pagivi e pekuniozi, e pluse, en tala libri on povas facile, per la sercho-funciono di pdf-lektilo, facar explori pri linguo-uzo (me agas lo pasable ofte, kun granda profito). Esus plu bona se pdf-libri esus anke komprebla kom papera libri, exemple, che lulu o simila *siti, ma regretinde tre poka Ido-libri esas trovebla ibe.
Nu, existas nun multa Ido-libri lektebla e mem lektinda, por omna gusti e tendenci. On do sequez la konsilo da Juste, qua yene kronizis la prefaco di La Serchado:

«Agez kom bon lektero : do vu lektez…»