2018-W46 – Invéntum in Argentīnā

AUDĪ PRÆLĒCTIŌNEM SONITAM (accéntū Bohēmico)

104379376-7a81dfb0-d32d-48a7-bc9d-5c1d14560322Mīlítia Marīna Argentīna annūntiāvit relíquiās nāvis frāctæ San Juan in fúndō Ōcéanī Atlánticī Austrālis invéntās ésse. Nāvis subaquānea cum quadrāgíntā quáttuor náutīs díē quīntō décimō mēnsis Novémbris ánnī priōris dispāruit, cum áqua effūsa est in túbulum, quō āēr súper máris superfíciē in nāvem submérsam haurīrī pótest. Contāctus últimus ínter nāvem et mīlítiam marīnam Argentīnam séptimā hōrā et dīmídiō māne díē fātālī īnstitūtus est, quándō náutæ ádhūc sálvī érant. (AR)