2018-W32 – Īnsúlto in Venezuēla

ÁUDI PRÆLECTIŌNE SÓNITO (accéntu Bohēmico)

safe_image.phpDum pómpa mīlitāre es fácto in sábbato in Caracas, cápite Venezuēlēnse, prō commemorāre díe dē indēpendéntia et anniversārio octōgēsimo-prīmo dē fundātiōne dē Cūstōdia Nātiōnāle, séptem cūstōdes es vulnerāto per īnsúltos explōsīvo per āëróplanos mínimo síne gubernātōre. Respōnsābilitāte prō īnsúlto es cōnfésso ab sīc appellāto Mōtu Nātiōnāle dē Mīlites in Flanélla. Gubernāculo dē Colúmbia et Cīvitātes Fœderāto dē América es accūsāto dē īnsúlto ab prǽside Venezuēlēnse. (VE)