2018-W28 – Nova guvernerio en Chekia

ASKOLTEZ SONA ENREJISTRURO (achento Itala)

Wire_AP_ab420cb5423b428d889c88cd2a8f239e_12x5_992Pos elekto parlamental eventinta en oktobro duamiledekesep en Chekia, erste en jovdio la chambro di deputati votis fidar nova guvernerio. La guvernerio suportesas da populisti (ANO), socialdemokrati (ČSSD) e komunisti (KSČM). Ol opozesas exemple da nov-konservisti (ODS), Pirati, nacionalisti (SPD), regionalisti (KDU-ČSL) e demokrati Kristana (TOP09). La guvernerio kritikesas, pro ke ol suportesas da komunisti, qui guvernis autoritateme ante la yaro milenonacenteokadekenon. (CZ)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”pos eˈlekto parlamenˈtal evenˈtinta en okˈtobro dwamileˈdekesep en ˈt͡ʃekja”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈerste en ˈʒovdjo la ˈt͡ʃambro di depuˈtati ˈvotis fiˈdar ˈnova guverˈnerjo”/>. <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la guverˈnerjo suporˈtesas da popuˈlisti”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈano”/>), <phoneme alphabet=”ipa” ph=”sot͡sjaldemoˈkrati”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈt͡ʃe ˈes ˈes ˈde”/>) <phoneme alphabet=”ipa” ph=”e komuˈnisti”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈka ˈes ˈt͡ʃe ˈem”/>). <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈol opoˈzesas ekˈsemple da novkonserˈvisti”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈo ˈde ˈes”/>), <phoneme alphabet=”ipa” ph=”piˈrati”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”nat͡sjonaˈlisti”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈes ˈpe ˈde”/>), <phoneme alphabet=”ipa” ph=”regjonaˈlisti”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈka ˈde ˈu ˈt͡ʃe ˈes ˈel”/>) <phoneme alphabet=”ipa” ph=”e demokˈrati krisˈtana”/> (<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈtop ˈzero ˈnon”/>). <phoneme alphabet=”ipa” ph=”la guverˈnerjo kritiˈkesas”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”pro ke ˈol suporˈtesas da komuˈnisti”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”kwi guˈvernis autoritaˈteme ˈante la ˈjaro milenonat͡senteokaˈdekenon”/>.