Trezoro samtempe en kaj ekster la estraro

Post la ĵusa balotado pri novaj estraranoj en UEA estiĝis senprecedenca situacio. Ne klaras, ĉu la ĵus enpostenigita nova estrarano pri financoj, Trezoro (Huang Yinbao), efektive estis valide elektita. Dum oni esploras la aferon, li tamen partoprenas la estraran laboron.


Balotujo. Foto: Rama (CC BY-SA 2.0 FR)

Jam en novembro 2017 UEA komencis la elektadon de novaj estraranoj. La 20-an de aprilo la prezidanto fine anoncis, ke estis elektita nova estrarano pri financoj. Tamen ŝajne ne ĉiuj voĉoj estis registritaj.

Post kiam la demisio de la ĝenerala direktoro de UEA, Veronika Poór, estis anoncita la 1-an de novembro 2017, ŝian lokon prenis Martin Schäffer. Li pli frue estis estrarano kaj ĝenerala sekretario de la asocio.

Sekve de tio aperis la bezono elekti novan ĝeneralan sekretarion. Lige kun tio la estraro en novembro 2017 proponis al la elekta komisiono, ke oni ekserĉu ne unu, sed tri novajn estraranojn, kiuj povu transpreni diversajn taskojn kaj eble estonte formu parton de la sekva estraro de la asocio.

La elekta proceso okazis kun grandaj prokrastoj kaj problemoj kaŭzitaj parte de misfunkcioj en la reta voĉdona sistemo de UEA, parte de la kaosa diskuto kaj ne tute klaraj proceduroj en la komitata laboro.

La unua voĉdonado pri elekto de nova ĝenerala sekretario komenciĝis la 16-an de januaro. En tiu balotado neniu el la kandidatoj ricevis la necesajn 27 voĉojn, do oni aranĝis duan voĉdonadon pri la du plej sukcesaj kandidatoj. En tiu balotado, kies rezulto estis anoncita la 6-an de februaro, gajnis Aleks Kadar. Li promesis aparte okupiĝi pri la problema financa situacio de la asocio.

Post monato, la 5-an de marto, oni fine de senorda diskuto en la komitata babilejo komencis novan voĉdonadon, nun pri tio, ĉu oni fakte elektu pliajn estraranojn. La rezulto de la voĉdonado estis anoncita la 17-an de marto: jes, oni ja elektu pliajn estraranojn, maksimume du.

Jam post tiu voĉdonado multaj plendis pri fuŝoj en la elekta sistemo, ĉar ŝajnis ke ne ĉiuj voĉoj estis registritaj. La prezidanto de UEA, Mark Fettes, tamen deklaris la rezulton valida, argumentante ke ĉiuokaze ankoraŭ ne temis pri la efektiva elekto de estraranoj, sed nur pri tio, ĉu oni ja havu pliajn estraranojn.

La 29-an de marto estis komencita la efektiva balotado pri la kandidatoj al la estraro, sed post la fino de la voĉdonado oni konstatis ke la elekta sistemo ne bone funkciis, kaj la rezulto estis deklarita nevalida.

Nova voĉdonado pri la estraraj kandidatoj estis komencita la 10-an de aprilo. La 20-an de aprilo Mark Fettes jene anoncis la rezulton:


Trezoro laŭ anonco de Mark Fettes estis elektita nova estrarano de UEA.

Intertempe finiĝis la voĉdono pri elekto de du pliaj estraranoj. Partoprenis 46 komitatanoj el 62, do la voĉdono estis kvoruma. Por elektiĝo necesis ricevi almenaŭ duonon de la eblaj voĉoj, do 23.

8 komitatanoj voĉdonis sindetene (ili voĉdonis por neniu kandidato).

La kandidatoj ricevis jenajn voĉojn:
Trezoro – 25
Orlando Raola – 22
Amri Wandel – 10
Barbara Pietrzak – 5
Bruĉjo Kasini – 2 ĝis 14*

La steleto ĉe la lasta nomo indikas, ke la voĉoj donitaj por Brunetto (Bruĉjo) Casini ne estis ĝuste registritaj. Ĉar laŭ la kalkuloj de Mark Fettes li tamen povis ricevi maksimume 14 voĉojn, la rezulto laŭ la prezidanto estis klara kaj valida: kiel nova estrarano estis elektita nur Trezoro (Huang Yinbao).

En intervjuo donita al Libera Folio Trezoro rakontas pri siaj planoj en la estraro de UEA. Li volas interalie profundigi la rilatojn kun Unesko kaj okupiĝi pri la financaj problemoj de la asocio.

Tamen baldaŭ du komitatanoj anoncis, ke iliaj nomoj ne aperas en la listo de voĉdonintoj, kvankam ili ja voĉdonis. Pro tio pluraj komitatanoj opiniis, ke la rezulto estas nevalida kaj la voĉdonado devas esti farita trian fojon.

– Laŭ mia modesta opinio, tiu voĉdonado devas esti nuligita, la tuta afero fariĝas pli kaj pli komika se ĝi ne estus ege ege serioza. Kian fidindecon oni povas doni al organizo kiu jam kelkfoje troviĝis en tia plorinda situacio kaj kiu estas dronanta en katastrofa financa situacio, demandis en la komitata diskutejo Edwige Tantin Ackermann.

– Ke la ĵusa voĉdonado ne estas valida, estas ekster dubo. Ni memoru, ke la Estraro havas la bazan juran respondecon en kaj pri la asocio. Tial ĝia elektado, ankaŭ se temas pri kompletiga elekto, devas okazi tiel, ke eĉ la plej eta ombro de dubo [ne] restu pri la laŭleĝeco de la sekvita proceduro, skribis Osmo Buller.

Libera Folio petis ke prezidanto Mark Fettes klarigu sian sintenon al la kritikoj. Responde li sendis al ni mesaĝon, kiun li pli frue sendis al la komitata listo. Ŝajne pro plia teknika problemo lia mesaĝo tamen neniam aperis en la komitata diskutejo.


La neniam alveninta mesaĝo de Mark Fettes al la komitato de UEA.

En sia mesaĝo Mark Fettes skribas, ke li petis la teknikan helpanton de UEA esplori, ĉu efektive la voĉoj de du komitatanoj ne estis ĝuste registritaj de la voĉdona sistemo.

– Evidente, se tiel okazis, ni devos konsideri la voĉdonon nevalida, ĉar kiel mi skribis en la antaŭa kazo, ĉiu voĉo gravas.

Samtempe li skribas, ke la nove elektita – aŭ eble ankoraŭ ne elektita – estrarano “ludis tre pozitivan rolon en nia ĵusa kunsido, kiu disvolviĝis en harmonia etoso kun intensa kunpensado kaj kunplanado pri la estonteco de UEA”.

Ĉar ankoraŭ ne klaras, ĉu necesos voĉdoni plian fojon, kaj kia tiukaze estos la rezulto de la nova balotado, la estraro de UEA trovis neortodoksan solvon por la partopreno de Trezoro en la estrara laboro:

– Dume, ni inkluzivos Trezoron en la laboro kaj informfluo de la Estraro, sed zorgos ke formalaj decidoj ne dependu nur de lia voĉo, por ke ni ne devu refari ilin, se montriĝos ke lia elekto ne estas fidebla rezulto, skribas Mark Fettes en sia mesaĝo al la komitato.

La mesaĝo tamen evidente neniam atingis la komitaton.


Pli pri la temo: