Universitata filmita kurso: "Enkonduko al astronomio kaj astrofiziko"

Universitata filmita kurso: “Enkonduko al astronomio kaj astrofiziko” – en
Esperanto!

En la pasinta jaro Amri Wandel, profesoro pri astronomio en
Universitato de Jerusalemo, faris Esperant-lingvan prelegserion en kadro de la
“Pekina Esperanta Astronomia Kurso-2012″.

En la studio de la Ĉina Radio
kaj Televido estis faritaj 12 prelegoj, ilia daŭro estis sume ĉirkaŭ 40
studhoroj, kaj pri ili estis faritaj filmaj registraĵoj, kiuj ekde nun estas
libere spekteblaj en interreto (post la komenca 10-sekunda ĉina
reklamo).

Tiu videa kurso estas modelo-dona ne nur pro tio, ĉar la
interesan astronomian fakan enhavon povas utiligi studentoj ie ajn en la mondo –
sed ankaŭ pro tio ĉar ĝi montras unu eblan vojon por reala kaj faka aplikado de
Esperanto. Gratulon kaj dankon al la organizantoj pro la realigo, kaj ankaŭ al
Amri Wandel pro la prelegoj!

Espereble ni baldaŭ havos plurajn tiajn
kursojn en kadroj ankaŭ de AIS – aŭ de ISAE…

Urloj (www-adresoj) de
ĉiuj 12 partoj de la filmo estas troveblaj en la priastronomiaj paĝoj de Scienca
kaj Teknika Esperanto-Biblioteko, STEB: http://www.eventoj.hu/steb/astronomio/index-astronomio.htm

—–
L.S. / Ret-Info