2017-09-27 – Senglaciiĝo en Antarkto

originalLa mara glacia kovro en Antarkto iris malantaŭen al rekorda malalto ĉi-jare – tion scienculoj diris en merkredo, avertante, ke la neantaŭvidebla naturo de la glacia kontinento signifas kreskantajn riskojn por ŝipoj inkluzive de turismaj veturoj. “Ŝajnas, ke kaj la somera minimuma kaj la vintra maksimuma grando de mara glacio ĉirkaŭ Antarkto starigis novajn rekordajn malaltojn”, diris Jan Lieser de la aŭstralia Antarkta Klimata kaj Ekosistema Kunlabora Esplora Centro. (0 | AQ)

<phoneme alphabet=”ipa” ph=”la ˈmara glaˈt͡sia ˈkovro en anˈtarkto ˈiris malanˈtawen al reˈkorda malˈalto t͡ʃiˈjare”/> – <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈtion st͡sienˈt͡suloj ˈdiris en merˈkredo”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”averˈtante”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ke la neantawviˈdebla naˈturo de la glaˈt͡sia kontiˈnento sigˈnifas kresˈkantajn ˈriskojn por ˈʃipoj iŋkluˈzive de tuˈrismaj veˈturoj”/>. “<phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈʃajnas”/>, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ke kaj la soˈmera miniˈmuma kaj la ˈvintra maksiˈmuma ˈgrando de ˈmara glaˈt͡sio ˈt͡ʃirkaw anˈtarkto staˈrigis ˈnovajn reˈkordajn malˈaltojn”/>”, <phoneme alphabet=”ipa” ph=”ˈdiris ˈd͡ʒæn ˈlizer de la awstraˈlia anˈtarkta kliˈmata kaj ekosisˈtema kunlaˈbora esˈplora ˈt͡sentro”/>.