Reflekto da Pepe Mújica

Tre interesanta, me kredas, reflekto da Pepe Mújica pri la nuna stando di nia socio, ex-prezidanto di Uruguay:

José Mujica 2016 - 3.jpgO tu sucesas vivar felica kun poka kozi, pro ke feliceso esas interne ek tu o tu sucesos nulo. To ne esas povreso-apologio, to esas sobreso-apologio, ma pro ke ni inventis konsumista socio e la ekonomio mustas kreskar, pro ke se ol ne kreskas, ol esus granda tragedio, ni inventis monto di superflua konsumo e ni mustas jetar, e vivar komprante e jetante, to quon ni spensas esas vivo-tempo pro ke kande me kompras ulo o tu, tu ne kompras lo kun (per) pekunio, ma kun la tempo dil vivo quan tu mustis spensar por havar ita pekunio. La sola kozo quan tu ne povas komprar esas la vivo, vivo spensesas ed esas tre trista spensar la vivo por perdar la libereso.