TEJO sen buĝeto ”pro sabotado de UEA”

La estraro de TEJO dum ĵusa komitata kunsido daŭre ne povis prezenti financan raporton pri la jaro 2016, nek buĝeton por la jaro 2017. Laŭ la estraro la problemo estas kaŭzita de la fakto, ke la Centra Oficejo ne donas al la kasisto de TEJO la bezonatajn informojn.

La ĉefa decida organo de TEJO, la komitato, kunvenis dum la Internacia Junulara Forumo okazinta en Italio dum la paska semajnfino. Krom la daŭre ne ekzistanta financa raporto, ĝis la lasta momento mankis ankaŭ tagordo por la kunsido.

La unua punkto de la tagordo, kiu fine estis afiŝita en la komitata diskutejo, estis “raciigi la estraranecan periodon al la vivo de junuloj”. Pli simple dirite temis pri tio, ke oni mallongigu la oficperiodon de la estraranoj de du jaroj al unu.

Laŭ kritikantoj de la lastmomente prezentita ŝanĝopropono la mallongigo de la estrara oficperiodo kaŭzos novajn problemojn en la kontinueco de la estrara laboro, ĉar la estraranoj apenaŭ havos tempon akiri sciojn kaj kompetenton pri siaj taskoj antaŭ ol ili jam devos transdoni la taskojn al siaj posteuloj, des pli ke la estraranoj povos ofici maksimume dum du sinsekvaj mandatperiodoj. Spite la kritikon, la propono estis akceptita de la majoritato.

Dum la diskuto pri la jarraporto pri 2016 denove leviĝis la demando, kial daŭre mankas la financa parto de la raporto, kiu laŭ la regularo devis esti prezentita jam en januaro. Responde al tio la estraro klarigis, ke tute ne kulpas la kasisto de TEJO, sed ja la Centra Oficejo de UEA, kiu ne donas al la kasisto la bezonatajn informojn pri la financaj aferoj de TEJO.

Same dum diskuto pri la jura memstariĝo de TEJO la estraro kulpigis la Centran Oficejon kaj konkrete la ĝeneralan direktoron de UEA pri la prokrastiĝo de la jura registrado de la nova statuto de TEJO. Ĉar la statuto daŭre ne estas jure registrita, TEJO daŭre ne estas oficiale sendependa organizaĵo.

En aparta punkto de la tagordo estis traktitaj la “rilatoj inter TEJO kaj CO”.

La klarigoj de la estraro pri la prokrastumado de la Centra Oficejo kaj la ĝenerala direktoro vekis miron inter la komitatanoj. Alexandre Raymond, komitatano A kaj eksa estrarano de TEJO, dum la diskuto konkludis, ke temas pri rekta sabotado de TEJO flanke de la Centra Oficejo.

La prezidanto de TEJO, Michael Boris Mandirola, ne kontraŭdiris, sed aldonis, ke la prezidanto de UEA, Mark Fettes, havas la ”saman sintenon” al TEJO kiel la ĝenerala direktoro. Dum baldaŭa kunsido de la estraro de UEA Mandirola kiel reprezentanto de TEJO promesis levi la temon pri la kunlaborproblemoj.

Punkto pri buĝeto por la jaro 2017, kiu devis esti aprobita jam dum la pasintjara IJK, tute mankis en la tagordo de la komitato de TEJO. La sendependiĝanta asocio do plu agados sen ajna plano aŭ superrigardo pri siaj propraj financoj por la kuranta jaro.

La prezidanto de TEJO, Michael Boris Mandirola kaj la ĝenerala direktoro de UEA, Veronika Poór, ne respondis al demandoj de Libera Folio pri la asertataj problemoj en la kunlaboro. La estraro de UEA kunvenos en la Centra Oficejo dum la sekva semajnfino.